Posts tagged: 2558

มมส เตรียมความพร้อมจัดสอบ O-NET 7-8 ก.พ.58นี้

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เตรียมความพร้อมในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ประจำปีการศึกษา 2558 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับหัวหน้าสนามสอบ ผู้ช่วยหัวหน้าสนามสอบ คลังข้อสอบ และคณะทำงานฝ่ายต่างๆ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ประธานประจำศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน ในที่ประชุมได้มีการปรึกษาหารือ มีมติร่วมกันในการจัดการทดสอบ O-NET ที่จะดำเนินการจัดสอบในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 นี้...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม