Posts tagged: 105 studio

VTR-Drama ปี2 (สาขานิเทศศาสตร์ มมส.) HD

VTR-Drama ปี2 (สาขานิเทศศาสตร์ มมส.) ความเข้มข้มของหลักสูตรวิชา ดราม่า(การแสดง) ทำให้นิสิตทุกคนล้วนมีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นเพื่อออกมาสู่ละครเร่

หนังสั้นเรื่อง” The One Night” คืนบางคืนกับใครบางคน

หนังสั้นเรื่อง” The One Night” คืนบางคืนกับใครบางคน เนื่องในโอกาส วันลอยกระทง ทีมงาน 105 studio & Production Film สาขานิเทศศาสตร์ ได้ทำหนังสั้น เรื่องราวความรักของหญิงสาวและชายหนุ่มที่เกิดขึ้นในวันลอยกระทง บทสรุปความรักจะเป็นอย่างไร โปรดติดตาม……

Mv ให้รักมันโตในใจ By 105 Studio&production Film

Mv ให้รักมันโตในใจ จัดทำเพื่อ พัฒนาทักษะการผลิตสื่อ มิวสิควีดีโอ โดยนิสิต สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หนั้งสั้นเรื่อง “ทานความสุข”

หนั้งสั้นเรื่อง “ทานความสุข” ในโครงการ “ในความผูกพันของฉันกับรถไฟไทย” จากทีม เอาถ่าน โปรดั่กชั้่น สาขานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่1

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม