Posts tagged: โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปี 5

โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปี 5“มอบทุนการศึกษากว่า400,000 บาท ให้กับเยาวชนผู้ที่มีความสามารถในด้านถ่ายภาพ ดนตรีและสปอตโทรทัศน์”

พลตรีชัยพฤกษ์   พูนสวัสดิ์  เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปี5 นำเสนอ VTR แนะนำโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย การประกวดผลงานระดับเยาวชน ร่วมแลกเปลี่ยนรับฟังข้อมูลกิจกรรมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ณ  ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อ16 กรกฎคม 2556 ที่ผ่านมา เพื่อที่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สนใจร่วมกิจกรรมในโครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย ปี5” ...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม