Posts tagged: แห่เทียน

สารคดี “เทียนแห่งศรัทธา”

สารคดี “เทียนแห่งศรัทธา” โครงการ “เยาวชนไทยเรียนรู้แหล่งอีสาน” ตอน “จากต้นสายสู่ปลายเทียน” จังหวัดอุบลราชธานี พาเยาวชนเรียนรู้เรื่องศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมการแห่เทียนในช่วงเข้าพรรษาอันลือเลื่องประจำท้องถินดินแดนอีสานมายาวนาน เจาะลึกถึงถิ่นประดิษฐ์ต้นเทียน พาชมวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ชมขบวนแห่เทียนพรรษาอันสวยงามตระการตา พร้อมภารกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชวนผู้ร่วมทริป ทำ Documentary Movie (สารคดีสั้น) ภายใต้หัวข้อ “จากต้นสายสู่ปลายเทียน” ซึ่งได้นักทำสารคดีสั้นมือรางวัล ‘ตั้ม —...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม