Posts tagged: เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

คุยกับพัฒน์ นิเทศฯ รุ่น 9 กับรางวัลระดับภาคฯ สื่อพลเมือง

แค่มี Smartphone และอินเทอร์เน็ตทุกคนก็พร้อมเป็นผู้ส่งสารกันได้แล้ว แต่ท่ามกลางสังคมอุดมกระแสเรื่องเด่นดังส่วนใหญ่กลับให้คุณค่ากับเราเพียงน้อยนิด ‘สื่อพลเมือง’ จึงเกิดขึ้นเพื่อตอกย้ำว่าพื้นที่สาธารณะไม่ใช่ว่าใครจะมาทำอะไรก็ได้ แน่นอนว่าอิสระมี แต่ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างสรรค์สิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้เป็น เมื่อนิเทศฯ คือแหล่งบ่มเพาะนักสื่อสารรุ่นใหม่ที่เป็นทั้งอนาคตและความหวัง รากฐานเล็กๆ อย่างชุมชน เหตุใดจึงควรได้รับการผลักดันและช่วยกันนำเสนอให้สังคมได้รับรู้ พาไปคุยกับ พัฒน์ พัฒนะ พิมพ์แน่น นิเทศศาสตร์ รุ่น 9 กับรางวัล ‘นักสื่อสารพลเมืองดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560’...   Read More

จบนิเทศฯ มมส แล้วจะมีงานทำไหม?

คำสัมภาษณ์ของรุ่นพี่ที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยนี้ ในสาขานิเทศศาสตร์ และทำงานแล้วมาเล่าให้ฟังจ๊ะ

IT MSU Cambodian students

IT MSU Cambodian students VTR แนะนำคณะวิทยาการสารสนเทศ จัดทำโดยนิสิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนนิเทศศาสตร์ เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม