Posts tagged: เมืองศรีไค

เทศกาลหนังสั้นเมืองศรีไค | Srikai Short Film Festival

สมัยดำรงสถานภาพนิสิต ผมกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งทำหนังสั้นอย่างเอาเป็นเอาตายมาก  เราทุ่มทั้งแรง  ทุ่มทั้งเงิน  (แม้จะมีน้อยนิดแต่เราก็ทุ่มหมดตัว) ไม่รู้ว่าอะไรคือแรงผลักดันเหมือนกัน  ย้อนกลับไปดูหนังของเราที่เคยทำตอนนั้น  ผมไม่สามารถให้คำจำกัดความใดๆ มากกว่าคำว่า “ห่วย”  แต่ก็ไม่แน่ใจอยู่ดีว่า  ในฝีไม้ฝีมือที่พอกล้อมแกล้มได้ว่ามีเยอะขึ้นอย่างในปัจจุบัน  ผมจะคงเหลือเรี่ยวแรงความบ้าไปทำอะไรแบบนั้นอีกหรือเปล่า บางทีความไม่รู้ก็เป็นแรงผลักชั้นดี  น่าเสียดายที่พอก้าวผ่านวันนั้นมาถึงวันนี้  ผมกลายเป็นคนเฉื่อยจนน่าใจหาย ไม่ต้องเอาอย่างผมก็แล้วกันครับ เข้าเรื่อง! อ.ธีรพล อันมัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฝากกิจกรรมประชาสัมพันธ์มา  สำหรับนักเรียน นิสิต...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม