Posts tagged: เควิน ลีเพียร์รี่

เกี่ยวกับเขา ชายบนปก

เขียน : กฤษณา สังข์วงค์ ภาพ : อนรรฆ อาจจุลลา แนะนำตัว ผมชื่อเควิน ลีเพียร์รี่ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จุดเริ่มต้น รวมตัวกับเพื่อน ตอน ม.2 ใช้ชื่อทีมว่า “เต่าน้อย” ซึ่งเป็นนักกีฬาฟุตซอลของโรงเรียน หลังจากนั้นก็เข้าร่วมแข่งมากมาย...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม