Posts tagged: เขื่อที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เครือข่ายประชาสังคมชัยภูมิตื่นจี้รัฐเปิดข้อมูลลักไก่ปลุกผีเขื่อนห้วยสามหมอผุด

สุทธิพงศ์ คนลานเมือง สำนักข่าวเนชั่น รายงาน เครือข่ายประชาสังคมชัยภูมิตื่นจี้รัฐเปิดข้อมูลลักไก่ปลุกผีเขื่อนห้วยสามหมอผุดธนาคารน้ำแห่งชาติอาเซียนค่า3.6ล้านล้านบาท จ่อรองรับแผนดึงทุนร่วมเข้าสู่อาเซียนค่าลงทุนสูงกว่า3.6ล้านล้านบาท -ชาวชัยภูมิ 3 อำเภอเตรียมอ่วมถูกใช้เป็นพื้นที่รับน้ำท่วมยกอำเภอเพื่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ต้องอพยพคนกว่า 20,000 ครอบครัว ย้ายถิ่นหนีทิ้งเมืองหนี ไปตั้งเมืองใหม่บนสันเขาแทนจับศึกแย่งชิงขายทรัพยากรชาติโดยชอบธรรมประเดิมปี 2558 เข้าสู่อาเซียนเต็มตัว ชัยภูมิ / 8 องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมชัยภูมิตื่น รัฐบาลแอบลักไก่เดินหน้าจ้างบริษัทที่ปรึกษากว่า 900 ล้านบาทเร่งศึกษาแผนสร้างเขื่อนห้วยสามหมอ รอยต่ออ.แก้งคร้อ-ภูเขียว-คอนสวรรค์...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม