Posts tagged: หอพัก

10 ข้อดีของการอยู่หอใน มมส

หลายๆคนอาจมองว่าหอในมีอะไรดีบ้าง วันนี้เรามีข้อดีของการอยู่หอในมาฝากน้องๆ นิสิตรุ่นใหม่

มาดูบรรยากาศ หอใน มมส. กัน !

อยู่ทุกวัน พักทุกวัน ชีวิตเด็กปี 1 ที่ต้องอยู่หอใน มุมสวยๆ บางครั้งเราก็ไม่ทันสังเกตเท่าไหร่นะ

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม