Posts tagged: สสส

“ประโมทัย” ลมหายใจวัฒนธรรม

เขียน : ทิวาพร บาทสุวรรณ์ ภาพ : นิดา ธรรมประเสริฐ ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวเราเดินทางมุ่งหน้าสู่โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โรงเรียนขนาดกลางที่อยู่ห่างไกลความเจริญ แต่อยู่ใกล้ศิลปวัฒนธรรม ที่แห่งนี้มีชุมนุมเล็กๆที่ก่อตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานไว้ คือ หนังประโมทัยซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคอีสานที่แสดงจากความตั้งใจของน้องๆ เพื่อจะเผยแพร่ศิลปะพื้นบ้านของอีสานให้ทุกคนได้รับรู้ ในบางพื้นที่อาจเรียกว่า ‘หนังบักตื้อ’ จุดเด่นของการแสดงชุดนี้ คือ การรวมเอาหนังตะลุงกับวิถีของหมอลำเข้าไว้ด้วยกัน 1...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม