Posts tagged: ละคอนเวทีนิเทศฯ

ไขความลับละคอนเวทีนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 13

ผ่านไปแล้ว ไขความลับครั้งที่13 ของพวกเราภาควิชานิเทศศาสตร์ ผ่านการแสดงละคอนเวที 4 เรื่อง l 4 รส ก่อนที่จะนำไปสู่ละคอนเวทีประจำปี 2558 ที่มีชื่อว่า “เกิด l จาก l เธอ Happy Birth Day ”

ย้อนรอยความทรงจำละคอนเวทีนิเทศฯ มมส

ไอยดา สนศรี หรือพี่หมิว โปรดิวเซอร์ละคอนเวที่เรื่อง ช่อแก้ว ประจำปี 2556 ครั้งที่ 11 พูดถึงละครเวทีที่เคยทำมา

คาแรกเตอร์ของนักแสดงละคอนเวที

คาแรกเตอร์ของนักแสดงละคอนเวที Happy Birth Day เกิด|จาก|เธอ 1. ผู้ชาย คาแรกเตอร์ดูมีอายุ พูดเพราะ ใจร้อน ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้ เป็นคนที่รักแฟนมากให้ได้ทุกอย่างพร้อมทำทุกวิถีทาง ไม่สนใจว่าถูกหรือผิด 2. ผู้ชาย คาแรกเตอร์เด็กมัธยม เป็นคนน่ารัก มีสติ ไม่ค่อยเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ โลกส่วนตัวสูง 3. ผู้ชาย คาแรกเตอร์เด็กมัธยม เป็นผู้ชายบ้านๆกวนๆ คล้ายเด็กวัด...   Read More

รับสมัครนักแสดงละคอนเวทีนิเทศศาสตร์

รับสมัครนักแสดง ละคอนเวทีนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2558 คุณสมบัติ – เป็นนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไม่จำกัด ชั้นปี คณะ สาขา อายุ – มีความกล้าแสดงออก (มีทักษะการแสดง หรือประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) – มีความอดทน อดกลั้นในการซ้อม – มีความเสียสละเรื่องเวลาในการซ้อมตอนเย็น เริ่มแคสติ้งวันที่ 19-22...   Read More

ความสำเร็จของละคอนเวที “ช่อแก้ว”

7 มี.ค.56 – นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ ม.มหาสารคาม ใช้ละครเวทีเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ ต่อยอดสู่การทำงานด้านสื่อสารมวลชน. – สำนักข่าวไทย อสมท  

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มมส. จัดแฟชั่นโชว์เปิดตัวละคอนเวทีประจำปี 2556 เรื่องช่อแก้ว

หลักสูตรนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดแฟชั่นโชว์เปิดตัวละครเวทีนิเทศศาสตร์ประจำปี 2556   (นิเทศศาสตร์การละคอนครั้งที่ 11)   เรื่องช่อแก้ว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์   2556   ณ  บริเวณลานจอดรถตลาดน้อย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   โดยหลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้จัดเแฟนชั่นโชว์เปิดตัวละคอนเวทีนิเทศาสตร์ประจำปี 2556   (นิเทศศาสตร์การละคอนครั้งที่ 11)   เรื่องช่อแก้ว     ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้ฝึกปฎิบัติงานจริงและเป็นการประชาสัมพันธ์ละคอนเวทีเรื่องช่อแก้ว   ที่จะทำการแสดงในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์นี้ การเปิดตัวละครเวทีเรื่องช่อแก้วในครั้งนี้   ...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม