Posts tagged: ลอยกระทง

ม่วนชื่นลอยกระทง ผู้บ่าวหน้าฮ้าน อีสานลำซิ่ง

ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอยกระทงกันแล้ว ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง  แถ่นแท๊น สวัสดีวันลอยกระทงจ้า ซึ่งแน่นอนของแน่นอนที่สุดว่า ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามของเรานั้น ได้จัดงานลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามเช่นนี้ให้สืบทอดต่อไปเป็นประจำทุกปี

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม