Posts tagged: รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 8

นิสิตนิเทศฯ มมส. คว้ารางวัลชมเชยสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ สายฟ้าน้อย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2555

ตามที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดงานประการผลรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ Platinum Hall ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก เพื่อสนันสนุบให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการผลิตรายการ และเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ อันจะเป็นช่องทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพหลังจากจบการศึกษาต่อไป เมื่อวัน เสาร์...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม