Posts tagged: ภาพลวงตา

ร้อยมายา

เรื่อง : วันชัย สมพงษ์พัฒน์ ภาพลวงตาดูงดงามในความนิ่ง                 แต่ความจริงถี่กะพริบ ความฉิบหาย นอบน้อมไหว้กราบ แต่หยาบคาย            ซ่อนสันดานมารร้ายได้แยบยล ช้างตายทั้งตัว...   Read More

ภาพลวงตามนุษย์

เขียน : จุฬาลักษณ์ อำนาจสมบูรณ์ Optical illusion เป็นการนำความสามารถของสมองที่สามารถเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปหรือหารปรับเปลี่ยนรูปภาพอัตโนมัติ หรือ การมองเห็นเพียงแต่ 3 วินาทีแรก และ 3วินาทีหลังมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการแสดงภาพหรือ การแสดงสิ่งที่เหนือธรรมชาติแต่เป็นเพียงการแสดงเท่านั้น การรับรู้ภาพของคนเรานั้นเกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างตาและสมอง เมื่อภาพตกกระทบที่เรตินาของดวงตา กระแสประสาทก็จะถูกส่งไปยังสมองซึ่งทำให้เกิดการรับรู้ภาพขึ้น สมองจะรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เห็นแล้วนำเอาไปเทียบกับข้อมูลภาพที่มีอยู่ในความทรงจำ ทำให้เรารู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร รวมไปถึงการตีความตัวชี้นำด้านภาพตัวอื่นๆ ที่เราเห็น เพื่อทำให้รู้ว่าสิ่งนั้นตั้งอยู่ ณ...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม