Posts tagged: พี่เนียน

สายลับจับพี่แอบ เนียนยังไงก็ไม่พ้นสายตาหรอก !

“มาก่อนเป็นพี่ มาทีหลังเป็นน้อง มาพร้อมกันเป็นเพื่อน” แต่อยู่ดีๆ เพื่อนเราก็กลายเป็น “พี่” โดยที่เราอาจจะไม่ทันคาดคิดไปซะอย่างนั้น !!

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม