Posts tagged: พระศาสดา

ใต้ร่มแห่งพระศาสดา

เขียน : ทิวาพร บาทสุวรรณ์ ภาพ : ปัญญาลักษณ์ ศรีบุรินทร์   แม้อากาศจะร้อนอบอ้าวเพียงใด หากเมื่อมาถึง ณ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แล้ว เราจะพบแต่ความร่มเย็นที่สัมผัสได้ ต้นไม้หลากหลายต้นหลากหลายชนิดเรียงรายทั้งสองข้างทางที่มาถึง กอปรกับทำนองเพลงคล้ายเสียงสวดมนต์ขับกล่อมตลอดเวลา ทำให้ผู้ที่มาเยือนรู้สึกถึงมนต์ขลังอันน่าเลื่อมใสของสถานที่แห่งนี้ ความร่มเย็นที่ได้สัมผัส ทำให้หลายคนหลงใหลในมนตร์เสน่ห์อยากศึกษาธรรมใต้ร่มพระศาสดาอย่างจริงจังพระบรมธาตุนาดูน พุทธมณฑลอีสาน จ.มหาสารคาม เป็นพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธได้ให้ความเคารพสักการบูชาอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดมหาสารคามยึดถือว่าพระธาตุนาดูนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่ผูกพันกันมายาวนาน  ...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม