Posts tagged: น้ำลดเขื่อนผุด

น้ำลด…เขื่อนผุด ผลประโยชน์บนคราบน้ำตา

โต๊ะข่าวสิ่งแวดล้อม : รายงาน บทเรียนจากน้ำท่วมประเทศไทยช่วงปลายปี 2554 อาจจะสร้างความรู้สึกวิตกและหวาดหวั่นให้ใครหลายคนเมื่อช่วงหน้าฝนมาเยือน แต่ใครจะรู้ว่าฤดูฝนสำหรับพี่น้องชาวอีสานในหลายพื้นที่ เปรียบดังพรจากสวรรค์ที่พวกเขารอคอย แม้ฝนจะนำพามวลน้ำจำนวนมากเข้าท่วมพื้นที่ที่เป็นไร่นา ที่อยู่อาศัย แต่พวกเขาไม่เคยหวั่นใจกับน้ำท่วมเลย ทว่า ภาพความสุขใจเมื่อเห็นน้ำท่วมของคนอีสานค่อยๆหมดไป เมื่อหลายพื้นที่เริ่มมีการกั้นลำน้ำด้วยเขื่อน และฝายชะลอน้ำ ด้วยแนวคิดที่ว่า ต้องกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง แต่เมื่อถึงหน้าฝนเขื่อนและฝายเหล่านี้ เป็นวัตถุชั้นดีที่กั้นลำน้ำให้ท่วมและเปลี่ยนการไหลของน้ำจนผิดธรรมชาติสุขใจเพราะน้ำท่วม หลายปีแล้วที่มีวัตถุประหลาดทรงเหลี่ยมกั้นลำน้ำในหมู่บ้านอีโก่ม ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ชาวบ้านละแวกนั้นรู้แต่เพียงว่าเป็น ‘เขื่อน’ กั้นลำน้ำ เมื่อหน้าฝนมาเยือนจึงทำให้น้ำไม่สามารถระบายออกไปได้ จึงกลายเป็นเวิ้งน้ำที่ท่วมขังกินเวลานาน บุญจันทร์ สาระกลม ชาวบ้านอีโก่ม ย้อนความให้ฟังว่า ในช่วงฤดูฝนบริเวณบ้านอีโก่ม และหมู่บ้านใกล้เคียงจะประสบกับปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี และในทุกครั้งน้ำจะเข้าท่วมในระยะสั้นๆเพียงแค่...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม