Posts tagged: นิตยสารป้ายรถเมล์

ร้อยมายา

เรื่อง : วันชัย สมพงษ์พัฒน์ ภาพลวงตาดูงดงามในความนิ่ง                 แต่ความจริงถี่กะพริบ ความฉิบหาย นอบน้อมไหว้กราบ แต่หยาบคาย            ซ่อนสันดานมารร้ายได้แยบยล ช้างตายทั้งตัว...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม