Posts tagged: นายอังคาร ชัยสุวรรณ

แสงสว่างปลายอุโมงค์

เขียน : ทิวาพร บาทสุวรรณ์ ภาพ : ปัญญาลักษณ์ ศรีบุรินทร์ บรรยากาศแห่งความอบอุ่นเสมือนเป็นอีกครอบครัวของเหล่าเด็กๆ เป็นบ้านอีกหลังที่มีแต่คำว่าให้สำหรับเด็กที่ทุกคนมองว่าเป็นปัญหาของสังคม เด็กหลายคนที่หนีออกจากบ้าน และหลายคนที่ผู้ปกครองนำมาฝากไว้ เพียงเพื่อหวังว่า สักวันลูกหลานของเขาจะเป็นคนดี ทำประโยชน์แก่สังคม จุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ นายอังคาร ชัยสุวรรณ หรือที่ทุกคนรู้จักในชื่อ พี่มหา ครูอาสาสอนเด็กเร่รอน สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น เล่าให้ฟังถึงที่มาของโครงการว่า “โครงการนี้เริ่มจากเทศบาลนครขอนแก่น...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม