Posts tagged: ทีวีดิจิตอล

กสทช. แบ่งคลื่นทีวีดิจิทัลลงตัว 48 ช่อง

ที่ประชุมบอร์ดกระจายเสียง (กสท.) ของ กสทช. แบ่งสูตรช่องทีวีดิจิทัลลงตัว โดยมีทีวีดิจิทัลทั้งหมด 48 ช่อง แบ่งเป็นสัดส่วนต่างๆ ดังนี้ บริการชุมชน 12 ช่อง (20% ของคลื่น) ใช้ความละเอียด standard definition (SD) บริการสาธารณะ 12 ช่อง (20% ของคลื่น) ใช้ความละเอียด standard...   Read More

กสทช. เคาะราคาตั้งต้นสำหรับประมูลทีวีดิจิตอล

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 บอร์ด กสท. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์) เคาะราคาเริ่มต้นของการประมูลทีวีดิจิตอล จากข้อเสนอของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนี้ ช่องรายการทั่วไป HD ช่องละ 1,510 ล้านบาท จำนวน 7 ช่อง เคาะราคาครั้งละ 10 ล้านบาท ช่องรายการทั่วไป...   Read More

กสทช. ธวัชชัย ค้านกฎเกณฑ์ประมูลทีวีดิจิตอลภาคธุรกิจ เกรงเอื้อประโยชน์รายเดิม

การออกกฎเกณฑ์การประมูลทีวีดิจิตอลสำหรับภาคธุรกิจของ กสทช. เริ่มมีปัญหาเสียงแตก เมื่อ กสทช. ด้านเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ออกมาค้านกฎเกณฑ์การประมูลฉบับของอนุกรรมการเปลี่ยนผ่านเป็นทีวีดิจิตอล เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้ให้บริการทีวีรายเดิมที่เป็นเจ้าของโครงข่ายกระจายสัญญาณ กับผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดจากการทำทีวีดิจิตอลเป็นครั้งแรก ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ (ภาพจาก กสทช.) ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กสทช.ด้านเศรษฐศาสตร์ และในฐานประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการแข่งขัน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์...   Read More

กสทช. อนุมัติ ทีวีรัฐ 4 รายได้ใบอนุญาตโครงข่ายทีวีดิจิตอล (MUX) แลกคืนคลื่นเดิมภายใน 5 ปี

ที่ประชุม กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 23/2556 วันที่ 17 มิถุนายน 2556 ลงมติเห็นชอบ อนุมัติให้สถานีทีวีของรัฐ 4 แห่งอันได้แก่ ช่อง 5, ช่อง 9 อสมท, ช่อง 11 NBT และ Thai PBS...   Read More

จับตาวาระ “ทีวีดิจิตอลสาธารณะ…จุดเปลี่ยนประเทศไทย”

กสทช.สุภิญญา ชงวาระข้อเสนอด้านนิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ที่ได้จากเวทีวิชาการ ทีวีดิจิตอล…จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ตอน ทีวีดิจิตอลสาธารณะ เข้าที่ประชุม กสท.จันทร์นี้ เสนอ(อีกรอบ) ทบทวนจัดทำหลักเกณฑ์การประกวดตามกฎหมาย เน้นความเป็นอิสระโปร่งใส ตรวจสอบได้ กรรมการนโยบายปลอดจากรัฐและทุน คำนึงต้นทุนที่เหมาะสม ไม่เร่งแจกทั้งหมด ก่อนใช้ดุลพินิจตัดสิน     นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) กล่าวว่า...   Read More

ทีวีดิจิตอล

การจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับ “ทีวีดิจิตอล” ของ กสทช. ใน พ.ศ. 2556 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกจุดหนึ่งของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศไทย เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของระบบ “ใบอนุญาต” ภายใต้คลื่นความถี่ใหม่ จากที่ถูกผูกขาดโดยระบบทีวีของรัฐ-สัมปทานของรัฐ ในทีวีแอนะล็อกเดิม มานานหลายสิบปี การเปลี่ยนผ่านมาสู่ระบบใบอนุญาตทีวีดิจิตอล จะเป็นโอกาสให้กลุ่มทุนหน้าใหม่เข้ามาร่วมดำเนินธุรกิจโทรทัศน์แบบฟรีทีวี (free-to-air) มากขึ้น ช่วยทำลายการผูกขาดภายในอุตสาหกรรม อีกทั้งยังจะส่งผลกระทบต่อสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมืองของกลุ่มทุนสื่อเดิมอีกด้วย เพื่อให้เข้าใจทิศทางของความเปลี่ยนแปลงในยุคทีวีดิจิตอลอย่างครอบคลุม จึงต้องวิเคราะห์บริบทของอุตสาหกรรมทีวีทั้งในแง่เศรษฐกิจและการเมืองไปพร้อมๆ กัน...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม