Posts tagged: ถนนสีขาว

ส่อง 2 แคมเปญ จาก 2 ทีมนิเทศฯ (พีอาร์) มมส. ประชันไอเดียใน TOYOTA Campus Challenge 2017

“สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ในรั้วมหาวิทยาลัย” นี่คือโจทย์การแข่งขันประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ภายใต้โครงการ ‘โตโยต้า ถนนสีขาว’ ซึ่งจัดโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อลดอุบัติเหตุให้เกิดขึ้นได้จริงในรั้วมหาวิทยาลัยของตัวเอง ปีนี้นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามของเรา โดยนิสิตเอกการประชาสัมพันธ์ (PR) ได้ร่วมนำเสนอไอเดียต่อหน้าคณะกรรมการพร้อมกับเพื่อนๆ นิสิต/ นักศึกษาจากทั่วประเทศ จนในที่สุดได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบถึง 2...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม