Posts tagged: ดาวเดือน

แสดงความยินดีกับดาวและเดือนคณะวิทยาการสารสนเทศ ปี 2557

  น้องเหนือ วรรณชนะ แสงพรหม น้องจูน จันทิมา อุทาภักดี  นิสิตสาขานิเทศศสสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆในรอบมหาวิทยาลัย   

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม