Posts tagged: ณงค์ ศรีโสภาพ

‘โอ’ ณรงค์ ศรีโสภาพ เดินทางสู่ฝัน คนสร้างหนัง

เขียน : จุฬาลักษณ์ อำนาจสมบูรณ์ ภาพ : อนรรฆ อาจจุลลา จากเด็กหนุ่มที่มีไฟแห่งความดุดัน สะท้อนทุกสิ่งทีนึกคิดต่อสภาพสังคมด้วยม้วนฟิล์ม ผ่านตัวละคร ผ่านวิถีชีวิต ของคนคิดนอกกรอบ ผมประบ่าสะบัดล้อไปกับแสงไฟฉายหนังบนถนนคนล่าฝัน โอ- ณรงค์ ศรีโสภาพ ม้วนแน่นไปด้วยฝันและจินตนาการ ถึงวันนี้ เขาย่างก้าวมาได้เกินครึ่ง ด้วยฝีมือ โดยมีความคิดอันแตกฉายเป็นเครื่องกำกับ ในชีวิต ความฝันคืออย่างหนึ่ง...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม