Posts tagged: ช่อแก้ว

ทีเซอร์ ตัวอย่างละครเวที “ช่อแก้ว”

ทีเซอร์ ตัวอย่างละครเวที “ช่อแก้ว”  

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มมส. จัดการแสดงละคอนเวทีประจำปี 2556 เรื่องช่อแก้ว

หลักสูตรนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดการแสดงละคอนเวทีนิเทศศาสตร์ประจำปี 2556   (นิเทศศาสตร์การละคอนครั้งที่ 11)   เรื่องช่อแก้ว เมื่อเร็วๆนี้  หลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้จัดการแสดงละคอนเวทีนิเทศาสตร์ประจำปี 2556   (นิเทศศาสตร์การละคอนครั้งที่ 11)   เรื่องช่อแก้ว     ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้ฝึกปฎิบัติงานจริงและเรียนรู้การทำงานแบบเป็นทีม    ที่จัดการแสดง   ณ   ลานศิลปวัฒนธรรม(เล้าไก่)   ในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา การแสดงละคอนเวทีเรื่องช่อแก้วในครั้งนี้   ถือเป็นประเพณีของนิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตร์ที่ได้จัดการแสดงสืบต่อกันมาตั้งแต่ปี 2545    โดยได้รับการตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างดีเสมอมา      ...   Read More

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มมส. จัดแฟชั่นโชว์เปิดตัวละคอนเวทีประจำปี 2556 เรื่องช่อแก้ว

หลักสูตรนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดแฟชั่นโชว์เปิดตัวละครเวทีนิเทศศาสตร์ประจำปี 2556   (นิเทศศาสตร์การละคอนครั้งที่ 11)   เรื่องช่อแก้ว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์   2556   ณ  บริเวณลานจอดรถตลาดน้อย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   โดยหลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้จัดเแฟนชั่นโชว์เปิดตัวละคอนเวทีนิเทศาสตร์ประจำปี 2556   (นิเทศศาสตร์การละคอนครั้งที่ 11)   เรื่องช่อแก้ว     ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้ฝึกปฎิบัติงานจริงและเป็นการประชาสัมพันธ์ละคอนเวทีเรื่องช่อแก้ว   ที่จะทำการแสดงในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์นี้ การเปิดตัวละครเวทีเรื่องช่อแก้วในครั้งนี้   ...   Read More

ละคอนเวทีนิเทศศาสตร์ “ช่อแก้ว”

มาแล้ว มาแล้วครับกลับมาอีกครั้งกับละครเวทีสาขานิเทศศาสตร์ มมส. ครั้งที่ 11 ครั้งนี้พวกเรานำความสุขมามอบให้กับท่านผู้ชมทุกๆคน ละคอนเวที ครั้งที่ 11 สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “ช่อแก้ว” แสดงในวันที่ 14 -16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ลานศิลป์วัฒนธรรมกลางแจ้ง(เล้าไก่). ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.faecbook.com/mcmsutheater

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม