Posts tagged: ความรู้

แปลงความรู้สู่สินทรัพย์

เขียน : ภาวดี ชุปวา   “ความฝันของคนจำนวนมากในสังคมอย่างหนึ่งก็คือ การได้เป็น “เจ้าของธุรกิจ” เพราะนั่นคือเส้นทางสำคัญของชีวิต และอาจเป็นหนทางเดียวที่ทำให้ร่ำรวยขึ้น มีชื่อเสียง และได้รับการนับหน้าถือตาของคนทั่วไปในสังคม” คำนิยามที่มองจากการใช้ชีวิตในสังคมที่ก้าวหน้าได้ด้วยเทคโนโลยีของนายชนะฤทธิ์ ปรีดามนต์ (บิลลี่) นักศึกษา ปี 3 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีเงาความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีคอยสนับสนุนความฝัน จุดประกายความคิดในการใช้ความรู้ต่อยอด สังคมปัจจุบันทุกวันนี้เทคโนโลยีเข้าสู่คนทุกเพศทุกวัยได้อย่างรวดเร็ว...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม