Posts tagged: คน

เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล Portrait

เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล Portrait เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล Portrait (FOTOINFO) ไม่ว่าเราจะถ่ายภาพบุคคลที่เป็นดาราผู้โด่งดังคับฟ้า เป็นเศรษฐีพันล้าน หรือเป็นตาสียายสายากจนไร้คนรู้จัก มันก็ต้องใช้พื้นฐานหรือความรู้ทางการถ่ายภาพในแบบเดียวกัน ซึ่งเรื่องพื้นฐานที่สุดที่ต้องยกมากล่าวถึงเป็นลำดับแรกก็คือเรื่องของ แสง ซึ่งแบ่งย่อยได้เป็น 2 ส่วน คือ ลักษณะของแสง และทิศทางแสง ลักษณะของแสงในการถ่ายภาพพอร์เทรต มีหลัก ๆ อยู่ 2 แบบคือ แสงนุ่ม...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม