หยุดทุกความงาม ความทรงจำ ความสุข กลับด้านนิยามการสื่อสาร ผ่านนิทรรศการ “MSU Snap Expo”

นิยามความสวยงามไม่จำเป็นต้องแคร์สีสันสดใส สีขาว-ดำบางครั้งไม่จำเป็นต้องหม่นหมองเสมอไป วิถีชีวิตที่หลายคนอาจมองข้าม หารู้ไม่ว่านี่คือสุนทรียภาพอีกด้านที่มนุษย์บังเอิญกระทำและสรรค์สร้างขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว หากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆวัน บางวันช้าเสียจนเบื่อหน่าย บางวันรวดเร็วจนแค่เผลอละสายตาอาจไม่ทันได้จำ นิทรรศการ “MSU Snap Expo” จึงเกิดขึ้นมาเพื่อหวังหยุดความงามรอบตัวให้กลายมาเป็นงานศิลปะแบบจับต้องได้ด้วยความรู้สึก รวมถึงอยากสะท้อนวิถีชีวิตอีกด้านที่เพียงแค่มองต่างมุม อาจได้เห็นความงาม ความแตกต่าง ท้ายที่สุดทุกเรื่องราวจะกลายมาเป็นความทรงจำให้เราได้ระลึกถึง เตือนสติ และเกิดสุนทรียภาพต่อใจตามประสบการณ์ที่แต่ละคนเลือกมอง

นิทรรศการ MSU Snap Exo เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการถ่ายภาพนิ่ง (Photography) ของนิสิตนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้หัวข้อ Black & White และสุนทรียวิถี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปรีชา สาคร หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ในฐานะที่ปรึกษารายวิชาและกิจกรรม ร่วมด้วยคุณสุจิตรา อุปแสน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ห้างสรรพสินค้า เสริมไทยคอมเพล็กซ์ ซึ่งได้ให้การสนับสนุนพื้นที่สำหรับจัดแสดงผลงานในครั้งนี้

ภาพถ่ายภายในนิทรรศการแบ่งออกเป็น 2 โซน 2 แนวคิด ได้แก่ Black & White และสุนทรียวิถี นำเสนอเทคนิคและทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้เมื่อต้องสร้างสรรค์ผลงานจริง ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบภาพ อารมณ์ สีสัน และแสงเงา เรียงร้อยออกมาเป็นเรื่องราวภาพถ่ายจากการลงพื้นที่สู่ 181 ผลงานที่ดีที่สุด ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปเข้ามาชมอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งวัน


Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม