โครงการ ฟังจากปาก สืบจากคน "ซับผุดดโมเดล"

Home Page Forums สนทนา ทั่วไป โครงการ ฟังจากปาก สืบจากคน "ซับผุดดโมเดล"

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  jack 6 years, 11 months ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #1477

  jack
  Moderator

               โครงการ ฟังจากปาก สืบจากคน”ซับผุดโมเดล”
  วันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ.2556 ณหมู่บ้านซับผุด ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพรชบูรณ์

  เครื่อข่ายปฏิบัติการ CSR For Thailand สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเครื่อข่ายเยาวชนกลุ่มปลาดาว ได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ทำให้ชุมชนได้เรียนรู้การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนอย่างยั่งยืน

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม