อาจารย์ประจำภาควิชายืนยัน นิเทศฯ มมส TCAS รอบ 3 อาจรับทั้งหมด

ที่สุดความกดดันของการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยรัฐสังกัด ทปอ. ทั่วประเทศ ณ ขณะนี้ คงหนีไม่พ้นประเด็นเรื่องการเปลี่ยนผ่านระบบคัดเลือกใหม่มาเป็น TCAS ซึ่งนิสิต/นักศึกษารหัส 61 ได้เปิดชิมลางก่อนใคร ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนาหูที่ต่างพูดถึงระบบดังกล่าวว่า จริงๆ แล้วระบบนี้มีข้อดีหรือข้อเสียมากกว่ากันกันแน่ หลังเกิดปัญหาการยืนยันเคลียร์ริงเฮ้าส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรอบล่าสุด หลายคนไม่ผ่านคณะที่เลือกไว้ ทั้งที่คะแนนมีโอกาสถึง

ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ในรอบรับตรงร่วมกัน หรือ TCAS รอบที่ 3 ออกมาเป็นวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 โดยในส่วนสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศเอง ตามระเบียบการอ้างอิงจากเว็บไซต์กองบริการการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการรับสมัครนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยตรงระบุไว้ว่า ในรอบที่ 3 มีที่นั่งสำหรับนิสิตนิเทศศาสตร์ ในระบบปกติ ทั้งสิ้นจำนวน 15 คน จากการยืนยันสิทธิ์ในระบบรอบ 3/1 ผ่าน 77 คน ตามข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย https://app.cupt.net/tcas/src/result3-1/021.pdf

[http://acad.msu.ac.th/file_uploads/news_files/file_09-2018-04-04182904.pdf]

อาจารย์ชญานุช วีรสาร อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยืนยันว่า “จริงๆแล้ว รอบนี้เราเรียกมา 125 คน (3/1-3/2) ถ้าเด็กเลือกเราและมาสัมภาษณ์ เราก็รับหมด ไม่ใช่ 15 คนแน่นอน เกรงว่าข้อมูลที่ปรากฎ จะทำให้เด็กสละสิทธิ์การมาสัมภาษณ์เพราะกลัวไม่ผ่าน”

ขณะเดียวกันอาจารย์อังคณา พรมรักษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและการสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า “มีความเป็นไปได้ที่จะรับทั้งหมดในรอบนี้ที่มาสัมภาษณ์ ยกเว้นว่าเด็กคนนั้นจะพูดคุยหรือสื่อสารไม่รู้เรื่องจริงๆ เนื่องจากนิเทศศาสตร์เราสอนเรื่องการสื่อสาร การสร้างสรรค์และผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อไปสื่อสารกับคน หากพูดคุยไม่รู้ความตั้งแต่ตอนมาสัมภาษณ์เข้าเรียน เมื่อรับเข้ามาเรียนแล้วก็อาจเกิดปัญหาทีหลังเหมือนเดิม ซึ่งเป็นเกณฑ์เบื้องต้นที่เราใช้คัดเลือกเด็กที่มีสิทธิ์เข้ามาสอบสัมภาษณ์อยู่แล้ว นอกเหนือจากส่วนอื่นๆ”

สำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4 หรือ Admission ซึ่งเป็นรอบต่อไปที่กำลังจะมาถึง มีกำหนดรับสมัครในวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2561 โดยสาขานิเทศศาสตร์ รหัสคณะ 1489 ตามระเบียบการกำหนดจำนวนการรับทั้งสิ้น 15 คน ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ที่เคยยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 มาก่อน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย http://tcas.cupt.net

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม