ผลงาน

IT MSU Cambodian students

IT MSU Cambodian students VTR แนะนำคณะวิทยาการสารสนเทศ จัดทำโดยนิสิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนนิเทศศาสตร์ เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

VTR เบื้องหลังละครเวที “หอ13”

VTR เบื้องหลังละครเวที “หอ13”

นิเทศศาสตร์ คว้า 3 รางวัล ในเวทีการประกวด MSU FRESHY DAY AND FRESHY NIGHT 2012

  กองกิจการนิสิต ร่วมกับองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ MSU FRESHY DAY AND FRESHY NIGHT 2012 ขึ้น ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา แสนสีหา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน มีนายเจษฎา...   Read More

“ประโมทัย” ลมหายใจวัฒนธรรม

เขียน : ทิวาพร บาทสุวรรณ์ ภาพ : นิดา ธรรมประเสริฐ ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวเราเดินทางมุ่งหน้าสู่โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โรงเรียนขนาดกลางที่อยู่ห่างไกลความเจริญ แต่อยู่ใกล้ศิลปวัฒนธรรม ที่แห่งนี้มีชุมนุมเล็กๆที่ก่อตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานไว้ คือ หนังประโมทัยซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคอีสานที่แสดงจากความตั้งใจของน้องๆ เพื่อจะเผยแพร่ศิลปะพื้นบ้านของอีสานให้ทุกคนได้รับรู้ ในบางพื้นที่อาจเรียกว่า ‘หนังบักตื้อ’ จุดเด่นของการแสดงชุดนี้ คือ การรวมเอาหนังตะลุงกับวิถีของหมอลำเข้าไว้ด้วยกัน 1...   Read More

หัวใจไม่พิการ

เขียน/ภาพ : ทิวาพร บาทสุวรรณ์ ไก่ นก ไหน คับ ตุ๋ง ด่ะ ติบ บาท คับ(ไข่นกไหมครับ ถุงละ 10 บาทครับ) เสียงเรียกลูกค้าด้วยสำเนียงที่ค่อยข้างฟังลำบาก แต่ยังแฝงด้วยความพยายามที่อยากจะขาย ทุกถ้อยคำล้วนเปี่ยมด้วยความตั้งใจ และมานะบากบั่น เป็นที่คุ้นหูของคนในชุมชน ทำให้ลูกค้าติดใจในความเป็นคนช่างคุยและอุดหนุนเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน 1 มาลัย...   Read More

ภาพยนตร์สั้น “รักเก่าที่บ้านเกิด” (The Transistor Radio)

ภาพยนตร์สั้น “รักเก่าที่บ้านเกิด” (The Transistor Radio)

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม