ผลงาน

หยุดทุกความงาม ความทรงจำ ความสุข กลับด้านนิยามการสื่อสาร ผ่านนิทรรศการ “MSU Snap Expo”

นิยามความสวยงามไม่จำเป็นต้องแคร์สีสันสดใส สีขาว-ดำบางครั้งไม่จำเป็นต้องหม่นหมองเสมอไป วิถีชีวิตที่หลายคนอาจมองข้าม หารู้ไม่ว่านี่คือสุนทรียภาพอีกด้านที่มนุษย์บังเอิญกระทำและสรรค์สร้างขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว หากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆวัน บางวันช้าเสียจนเบื่อหน่าย บางวันรวดเร็วจนแค่เผลอละสายตาอาจไม่ทันได้จำ นิทรรศการ “MSU Snap Expo” จึงเกิดขึ้นมาเพื่อหวังหยุดความงามรอบตัวให้กลายมาเป็นงานศิลปะแบบจับต้องได้ด้วยความรู้สึก รวมถึงอยากสะท้อนวิถีชีวิตอีกด้านที่เพียงแค่มองต่างมุม อาจได้เห็นความงาม ความแตกต่าง ท้ายที่สุดทุกเรื่องราวจะกลายมาเป็นความทรงจำให้เราได้ระลึกถึง เตือนสติ และเกิดสุนทรียภาพต่อใจตามประสบการณ์ที่แต่ละคนเลือกมอง นิทรรศการ MSU Snap Exo เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการถ่ายภาพนิ่ง (Photography)...   Read More

คุยกับพัฒน์ นิเทศฯ รุ่น 9 กับรางวัลระดับภาคฯ สื่อพลเมือง

แค่มี Smartphone และอินเทอร์เน็ตทุกคนก็พร้อมเป็นผู้ส่งสารกันได้แล้ว แต่ท่ามกลางสังคมอุดมกระแสเรื่องเด่นดังส่วนใหญ่กลับให้คุณค่ากับเราเพียงน้อยนิด ‘สื่อพลเมือง’ จึงเกิดขึ้นเพื่อตอกย้ำว่าพื้นที่สาธารณะไม่ใช่ว่าใครจะมาทำอะไรก็ได้ แน่นอนว่าอิสระมี แต่ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างสรรค์สิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้เป็น เมื่อนิเทศฯ คือแหล่งบ่มเพาะนักสื่อสารรุ่นใหม่ที่เป็นทั้งอนาคตและความหวัง รากฐานเล็กๆ อย่างชุมชน เหตุใดจึงควรได้รับการผลักดันและช่วยกันนำเสนอให้สังคมได้รับรู้ พาไปคุยกับ พัฒน์ พัฒนะ พิมพ์แน่น นิเทศศาสตร์ รุ่น 9 กับรางวัล ‘นักสื่อสารพลเมืองดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560’...   Read More

นิเทศฯ มมส คว้ารางวัลสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ปี 2559

นิสิตนิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชมเชยสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2559 ผลงานสารคดีเชิงข่าว “ไซต์ก่อสร้าง คือบ้านของหนู” จากหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติสื่อมวลชน ภาควิชานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชมเชยจากงานประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2559

นิเทศฯ มมส รวบ 2 รางวัล ประกวด Viral Clip น้ำจิ้มสุรีย์

ปรบมือดังๆ ให้กับเด็กนิเทศ มมส คนเก่งของเรา ที่เพิ่งไปคว้ารางวัล จำนวน 2 รางวัล ในการประกวด Viral Video Clip ในหัวข้อ “ถึงจะเป็นน้ำจิ้ม แต่คุณค่าไม่ใช่แค่น้ำจิ้ม ๆ” จากโครงการ SUREE Creative Contest Contest No.2 ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ มีทีมนิสิตจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ...   Read More

นิเทศ มมส ขอโชว์ของ ! พบกันได้ในงาน “นิเทศฉายแสง” 11 ธ.ค. นี้

เมื่อเด็กนิเทศ มมส อยาก โชว์ของ ! ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพวก คนมีของ ในงาน “นิเทศฉายแสง” พบกับภาพยนตร์สั้น 3 เรื่อง 3 สไตล์ เต็มอิ่มกับความบันเทิงกว่า 90 นาที ผลผลิต Final Project รายวิชา การผลิตภาพยนตร์ (Film Production)...   Read More

นิสิตปี 4 เอกวิทยุและโทรทัศน์ ออกค่ายสอนน้องผลิตสื่อวิทยุชุมชนสร้างสรรค์บ้านท่าตูม

เมื่อวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นิสิตปี 4 เอกกระจายเสียงวิทยุและและวิทยุโทรทัศน์ นิเทศศาสตร์ มมส  ออกค่าย” วิทยุชุมชนสร้างสรรค์บ้านท่าตูม ”  โดยกิจกรรมภายในค่ายมีการอบรมการผลิตรายการวิทยุชุมชนแก่เด็กและเยาวชน โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ  ณ สถานีวิทยุชุมชนแดนน้ำถิ่นปลา บ้านท่าตูม FM 103.75 MHz จังหวัดมหาสารคาม

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม