ความเคลื่อนไหวของเรา

กำหนดการ จากส่วนกลาง สำหรับน้องๆนิสิตฯใหม่2556 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  ยินดีต้อนรับ นิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556 ก้าวเข้าสู่ “รั้วเหลืองเทา”    กิจกรรมที่ นิสิตใหม่ ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 1. โครงการตรวจร่างกายนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2556 เวลา...   Read More

ยินดีต้อนรับ นกน้อยตัวที่14 ที่จะได้มาโบยบินในไร่ส้ม แห่งนี้

  ยินดีต้อนรับน้องๆ นิเทศศาสตร์ รุ่นที่14 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถสอบถามรายละเอียด ข้อมูล การเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนได้ที่  https://www.facebook.com/commartsmsu  

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส. ปี 2554-2555

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2554-2555 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดการฝึกซ้อม การฝึกซ้อมย่อย วันที่ 1-2 เมษายน 2556 การฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 3 เมษายน 2556 เว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา 2554-2555 http://www.activity.msu.ac.th/congratulations/

เทคโนโลยีกับผู้ป่วยเบาหวาน

เทคโนโลยีกับผู้ป่วยเบาหวาน ข้อมูลจากสถิติสาธารณสุข ปี 2552 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ พบว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานในปี พ.ศ. 2552 ประมาณ 7,019 คน หรือประมาณวันละ 19 คนและพบนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น 4.02 เท่า โดยพบผู้ป่วยเบาหวานมีภาวะแทรกซ้อน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา นายอภิชาติ ประสิทธิ์บุญย์ เจ้าของบริษัทชัวร์แฮง ซึ่งเป็นบริษัทบ่มเพาะในศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ...   Read More

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดแสดงนิทรรศการ ในงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2555

คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโชว์แอพพลิเคชั่นผลงานนิสิตในงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2555 อาทิเช่น แอพพลิเคชั่น ดุสิต Zoo ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นนำเที่ยวสวนสัตว์ดุสิต แอพพลิเคชั่นสกลนคร ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นนำเที่ยวเส้นทางวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร แอพพลิเคชั่นเขาใหญ่ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นนำเที่ยวเขาใหญ่ และแอพพลิเคชั่น Around msu เป็นแอพพลิเคชั่นนำทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมทดสอบการใช้งานอย่างคับคั่ง...   Read More

ขอความอนุเคราะห์ นิสิตที่สำเร็จการศึกษาผู้ที่ขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2555 เข้ากรอกแบบสำรวจภาวะการหางานทำ

แนวปฏิบัติของบัณฑิตก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา2554 – 2555 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ให้บัณฑิตเข้าไปตอบแบบสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิตผ่านทางเว็บไซต์ www.survey.msu.ac.th โดยการ login เข้าสู่ระบบซึ่งบัณฑิตจะต้องกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ เสร็จสิ้นภายในวันที่15 ธันวาคม2555 (ดูรายละเอียดในคู่มื อตามเอกสารที่ได้ แนบมาพร้อมนี้ ) 2. ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรให้บัณฑิตทุกคนprint out ข้อมูลที่กรอกจากระบบ นําไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ณ จุดที่รับรายงานตัวของแต่ละคณะ(หากไม่สมบูรณ์จะต้...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม