ความเคลื่อนไหวของเรา

แสดงความยินดีกับนางสาวนวรัตน์ คำมี หรือน้องมายด์ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศดาวมหาลัย พ.ศ.2556

  ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนวรัตน์ คำมี หรือน้องมายด์ นักศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดดาว ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาได้ ถือว่าเป็นการคว้างรางวัลชนะเลิศถึง 4 ปีซ้อน

โครงการ ฟังจากปาก สืบจากคน “ซับผุดโมเดล” วันที่ 3 – 6 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ณ อ. วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

โครงการ CSR  For Thailand สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เครือข่ายเยาวชนกลุ่มปลาดาว ร่วมตัวแทนนิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตร์ เอกประชาสัมพันธ์  มมส. จำนวน 6 คนร่วมเดินทางระหว่างวันที่3-4 เมษยน พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา ไปพิสูจน์ คุณค่าและความหมาย ซีเอสอาร์ ภาคประชาชนบนพื้นฐานของการยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องการใช้ทรัพยากรน้ำ รวมถึงการเรียนรู้และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ที่ทำให้ชีวิตของชาวซับผุด...   Read More

กำหนดการ จากส่วนกลาง สำหรับน้องๆนิสิตฯใหม่2556 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  ยินดีต้อนรับ นิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556 ก้าวเข้าสู่ “รั้วเหลืองเทา”    กิจกรรมที่ นิสิตใหม่ ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 1. โครงการตรวจร่างกายนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2556 เวลา...   Read More

ยินดีต้อนรับ นกน้อยตัวที่14 ที่จะได้มาโบยบินในไร่ส้ม แห่งนี้

  ยินดีต้อนรับน้องๆ นิเทศศาสตร์ รุ่นที่14 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถสอบถามรายละเอียด ข้อมูล การเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนได้ที่  https://www.facebook.com/commartsmsu  

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส. ปี 2554-2555

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2554-2555 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดการฝึกซ้อม การฝึกซ้อมย่อย วันที่ 1-2 เมษายน 2556 การฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 3 เมษายน 2556 เว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา 2554-2555 http://www.activity.msu.ac.th/congratulations/

เทคโนโลยีกับผู้ป่วยเบาหวาน

เทคโนโลยีกับผู้ป่วยเบาหวาน ข้อมูลจากสถิติสาธารณสุข ปี 2552 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ พบว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานในปี พ.ศ. 2552 ประมาณ 7,019 คน หรือประมาณวันละ 19 คนและพบนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น 4.02 เท่า โดยพบผู้ป่วยเบาหวานมีภาวะแทรกซ้อน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา นายอภิชาติ ประสิทธิ์บุญย์ เจ้าของบริษัทชัวร์แฮง ซึ่งเป็นบริษัทบ่มเพาะในศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม