ความเคลื่อนไหวของเรา

โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปี 5“มอบทุนการศึกษากว่า400,000 บาท ให้กับเยาวชนผู้ที่มีความสามารถในด้านถ่ายภาพ ดนตรีและสปอตโทรทัศน์”

พลตรีชัยพฤกษ์   พูนสวัสดิ์  เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปี5 นำเสนอ VTR แนะนำโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย การประกวดผลงานระดับเยาวชน ร่วมแลกเปลี่ยนรับฟังข้อมูลกิจกรรมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ณ  ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อ16 กรกฎคม 2556 ที่ผ่านมา เพื่อที่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สนใจร่วมกิจกรรมในโครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย ปี5” ...   Read More

นิเทศฯ จัดพิธีไหว้ครู

  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ ร่วมกันจัดพิธีไว้ครู เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระคุณครู ผู้ประสิทธิประสาทวิชา นอกจากนี้คณะครูยังได้เจิมหน้าผาก เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ลูกศิษย์อีกด้วย

ประสบการณ์ครั้งใหม่ ”ค่ายข่าวเจาะ” ณ เขาแผงม้า

เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคมที่ผ่านมา  อาจารย์พิษณุรักษ์  ปิตาทะสังข์ อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิตลงพื้นที่เรียนรู้การทำข่าวเชิงลึก ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง (เขาแผงม้า)  ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้นิสิตฝึกประสบการณ์ การลงพื้นที่จริง รู้จักการแก้ปัญหาเฉเพาะหน้า และปัญหาการทำข่าว เพื่อนำไปปรับใช้ในการศึกษา การทำงานในอนาคต นิสิตเอกวารสารศาสตร์ ได้ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และลงพื้นที่สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พื้นที่ป่าสงวนเกี่ยวกับปัญหาการบุกลุกพื้นที่ ตัดไม้ทำลายป่า...   Read More

เชิญนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี 2556

แสดงความยินดีกับนางสาวนวรัตน์ คำมี หรือน้องมายด์ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศดาวมหาลัย พ.ศ.2556

  ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนวรัตน์ คำมี หรือน้องมายด์ นักศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดดาว ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาได้ ถือว่าเป็นการคว้างรางวัลชนะเลิศถึง 4 ปีซ้อน

โครงการ ฟังจากปาก สืบจากคน “ซับผุดโมเดล” วันที่ 3 – 6 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ณ อ. วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

โครงการ CSR  For Thailand สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เครือข่ายเยาวชนกลุ่มปลาดาว ร่วมตัวแทนนิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตร์ เอกประชาสัมพันธ์  มมส. จำนวน 6 คนร่วมเดินทางระหว่างวันที่3-4 เมษยน พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา ไปพิสูจน์ คุณค่าและความหมาย ซีเอสอาร์ ภาคประชาชนบนพื้นฐานของการยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องการใช้ทรัพยากรน้ำ รวมถึงการเรียนรู้และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ที่ทำให้ชีวิตของชาวซับผุด...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม