ความเคลื่อนไหวของเรา

โครงการกิจกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

อาจารย์อังคนา พรหมรักษาและนิสิต สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนโรงเรียนหนองบัวปิยะนิมิตร ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนักสื่อสาร  ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2556  ณ โรงเรียนหนองบัวปิยะนิมิต อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริการชุมชนเป็นหลักสูตรของคณะที่จะต้องทำสิ่งที่จะได้คือฝึกทักษะเบื้องต้น การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและการฝึกประสบการณ์ความคิด คิดอย่างเป็นระบบ อาจารย์อังคนา พรหมรักษากล่าวว่า “กิจกรรมนี้จัดขึ้นครั้งแรก เพื่อให้ นิสิตได้มีส่วนร่วมและถ่ายทอดกระบวนการผลิตสื่อวิทยุ...   Read More

พิธีไหว้ครูสาขานิเทศศาสตร์ปี 2556

  สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีไหว้ครู หลังจากไม่ได้สืบทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 3   ปี   เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16:00 น.  นิสิตชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 ร่วมกันเข้าพิธีแสดงความเคารพต่อคุณครูที่ให้วิชาความรู้ ณ IT-512 คณะวิทยการสารสนเทศ...   Read More

โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปี 5“มอบทุนการศึกษากว่า400,000 บาท ให้กับเยาวชนผู้ที่มีความสามารถในด้านถ่ายภาพ ดนตรีและสปอตโทรทัศน์”

พลตรีชัยพฤกษ์   พูนสวัสดิ์  เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปี5 นำเสนอ VTR แนะนำโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย การประกวดผลงานระดับเยาวชน ร่วมแลกเปลี่ยนรับฟังข้อมูลกิจกรรมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ณ  ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อ16 กรกฎคม 2556 ที่ผ่านมา เพื่อที่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สนใจร่วมกิจกรรมในโครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย ปี5” ...   Read More

นิเทศฯ จัดพิธีไหว้ครู

  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ ร่วมกันจัดพิธีไว้ครู เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระคุณครู ผู้ประสิทธิประสาทวิชา นอกจากนี้คณะครูยังได้เจิมหน้าผาก เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ลูกศิษย์อีกด้วย

ประสบการณ์ครั้งใหม่ ”ค่ายข่าวเจาะ” ณ เขาแผงม้า

เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคมที่ผ่านมา  อาจารย์พิษณุรักษ์  ปิตาทะสังข์ อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิตลงพื้นที่เรียนรู้การทำข่าวเชิงลึก ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง (เขาแผงม้า)  ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้นิสิตฝึกประสบการณ์ การลงพื้นที่จริง รู้จักการแก้ปัญหาเฉเพาะหน้า และปัญหาการทำข่าว เพื่อนำไปปรับใช้ในการศึกษา การทำงานในอนาคต นิสิตเอกวารสารศาสตร์ ได้ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และลงพื้นที่สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พื้นที่ป่าสงวนเกี่ยวกับปัญหาการบุกลุกพื้นที่ ตัดไม้ทำลายป่า...   Read More

เชิญนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี 2556

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม