ความเคลื่อนไหวของเรา

IT Day ครั้งที่ 9

ขอเชิญร่วมงาน IT Day ครั้งที่ 9 การพัฒนาวิชาชีพวิทยาการสารสนเทศสู่ประชาคมอาเซียน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงาน IT Day ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2556 ณ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ชื่อ “ITกับอาเซียน” ซึ่งประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...   Read More

มมส ร่วมกับ กฟผ. จัดสัมมนา การสื่อสารใหม่ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี

  คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ร่วมกับ กฟผ. จัดสัมมนา “การสื่อสารใหม่ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี”     หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาสื่อมวลชนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2556 ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา...   Read More

ย้อนวันวานกับ เฮฮา งานวันเด็ก ติดปีกลูกนก Hello ประจำปี พ.ศ. 2556

นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม งานติดปีกลูกนก ภายใต้คอนเซ็ป เฮฮา งานวันเด็ก ติดปีกลูกนก Hello ประจำปี พ.ศ. 2556 เวลา 18:00 น. เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งในแต่ละปีนั้นมีความแตกต่างกันออกไป นิสิตทั้ง...   Read More

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัดคอนเสิร์ต Special Concert, College of Music, Mahasarakham university & Yamaha Music Academy

  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00 น. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (สยามกลการ) ได้จัดโครงการ การแสดงคอนเสิร์ต Special Concert, College of Music, Mahasarakham university & Yamaha Music Academy...   Read More

กองกิจการนิสิต มมส จัดโครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ มีนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย...   Read More

NBT สัมภาษณ์สด การตั้งศูนย์ภาษาวัฒนธรรม และการพัฒนาอาเซียน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ และ ผศ.ดร.บัญญัติ  สาลี ได้ให้สัมภาษณ์สดในรายการอีสานวันนี้ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT) สัมภาษณ์สดในประเด็น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการจัดตั้งศูนย์ภาษาวัฒนธรรม และการพัฒนาอาเซียน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดำเนินรายการโดย คุณปภินพิทย์...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม