ความเคลื่อนไหวของเรา

แสดงความยินดีกับดาวและเดือนคณะวิทยาการสารสนเทศ ปี 2557

  น้องเหนือ วรรณชนะ แสงพรหม น้องจูน จันทิมา อุทาภักดี  นิสิตสาขานิเทศศสสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆในรอบมหาวิทยาลัย   

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรม “หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น”

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรม “หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น”   รุ่นที่ 1 วันที่ 20-22 กันยายน 2556 (จำนวน 40 คนเท่านั้น)    ณ อาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ความร่วมมือระหว่าง กสทช. กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ แบ่งออกเป็น 3...   Read More

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมกีฬาบริการวิชาการสู่ชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 4

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมกีฬาบริการวิชาการสู่ชุมชน สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยอาจารย์ดร.ดวงไกร ทวีสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการกีฬา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นิสิต นักเรียนและประชาชนในชุมชน ออกกำลังกายและเล่นกีฬา เป็นการส่งเสริมสุขภาพ สร้างคุณธรรม...   Read More

IT เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันวิทยาการสารสนเทศ  (ไอทีเดย์) ครั้งที่ 9 การพัฒนาวิชาชีพวิทยาการสารสนเทศสู่ประชาคมอาเซียน ขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์...   Read More

IT Day ครั้งที่ 9

ขอเชิญร่วมงาน IT Day ครั้งที่ 9 การพัฒนาวิชาชีพวิทยาการสารสนเทศสู่ประชาคมอาเซียน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงาน IT Day ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2556 ณ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ชื่อ “ITกับอาเซียน” ซึ่งประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...   Read More

มมส ร่วมกับ กฟผ. จัดสัมมนา การสื่อสารใหม่ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี

  คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ร่วมกับ กฟผ. จัดสัมมนา “การสื่อสารใหม่ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี”     หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาสื่อมวลชนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2556 ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม