ความเคลื่อนไหวของเรา

นิสิตมหาสารคามรับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 โครงการซีดอกซ์

นายณรงค์ ศรีโสภาพ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดัน 1 จากการประกวดภาพยนตร์สารคดี “เขื่อนบาป ราษีไศล” ซึ่งโครงการซีดอกซ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สารคดีในภูมิภาค เพื่อเป็นพื้นฐานในการปลุกจิตสำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การแข่งขันในปีนี้ เปิดโอกาสให้นักเรียน และนักศึกษาที่มีอายุ18 – 28 ปี ในประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว...   Read More

ขอแสดงความยินดี กับรุ่นพี่ที่ได้เข้ารับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2554-2555 วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   กำหนดการฝึกซ้อม การฝึกซ้อมย่อย วันที่ 24-25 ธันวาคม 2555 การฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 26 ธันวาคม 2555  ...   Read More

อันเป็นที่รัก

อยากจะมีใครสักคน เข้าใจ อยากจะมีคน คอยเคียงข้างกาย ได้ไหม ไม่อยากอยู่คนเดียวในคืนฝนพรำ ไม่อยากเปียกปอน เดียวดาย เช้าค่ำได้ไหม แต่ในบางที ฉันก็รู้สึก ว่าในส่วนลึกหรือเรานั้นเป็น คนเห็นแก่ตัว ไม่ยอมเปิดใจแล้วเดินเข้าไป มัวนั่งฟูมฟายร้องไห้คนเดียว อย่างนั้น

กศน. การศึกษาจากในใจ

หนังสั้นโดยน้องๆ กลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งร่วมโครงการลานเรียนศิลปวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง ศูนย์ศึกษาศิลปะธรรมชาติเด็กรักป่า จ.สุรินทร์ จากการสนับสนุนของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม