ความเคลื่อนไหวของเรา

อันเป็นที่รัก

อยากจะมีใครสักคน เข้าใจ อยากจะมีคน คอยเคียงข้างกาย ได้ไหม ไม่อยากอยู่คนเดียวในคืนฝนพรำ ไม่อยากเปียกปอน เดียวดาย เช้าค่ำได้ไหม แต่ในบางที ฉันก็รู้สึก ว่าในส่วนลึกหรือเรานั้นเป็น คนเห็นแก่ตัว ไม่ยอมเปิดใจแล้วเดินเข้าไป มัวนั่งฟูมฟายร้องไห้คนเดียว อย่างนั้น

กศน. การศึกษาจากในใจ

หนังสั้นโดยน้องๆ กลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งร่วมโครงการลานเรียนศิลปวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง ศูนย์ศึกษาศิลปะธรรมชาติเด็กรักป่า จ.สุรินทร์ จากการสนับสนุนของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม