ความเคลื่อนไหวของเรา

สารคดี “คนกับช้าง”

หนั้งสั้นเรื่อง “ทานความสุข”

หนั้งสั้นเรื่อง “ทานความสุข” ในโครงการ “ในความผูกพันของฉันกับรถไฟไทย” จากทีม เอาถ่าน โปรดั่กชั้่น สาขานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่1

นิสิตนิเทศฯ มมส. คว้ารางวัลชมเชยสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ สายฟ้าน้อย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2555

ตามที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดงานประการผลรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ Platinum Hall ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก เพื่อสนันสนุบให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการผลิตรายการ และเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ อันจะเป็นช่องทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพหลังจากจบการศึกษาต่อไป เมื่อวัน เสาร์...   Read More

หนังสั้นเรื่อง”แก่นนิยม”

หนังสั้นเรื่อง”แก่นนิยม” เรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ตัดสินใจเดินทางกลับบ้าน หลังเห็นความแตกต่างในสังคมเมืองของภาคอีสานในปัจจุบัน กับสังคมชนบทท้องถิ่นแบบดั้งเดิม

นิสิตมหาสารคามรับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 โครงการซีดอกซ์

นายณรงค์ ศรีโสภาพ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดัน 1 จากการประกวดภาพยนตร์สารคดี “เขื่อนบาป ราษีไศล” ซึ่งโครงการซีดอกซ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สารคดีในภูมิภาค เพื่อเป็นพื้นฐานในการปลุกจิตสำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การแข่งขันในปีนี้ เปิดโอกาสให้นักเรียน และนักศึกษาที่มีอายุ18 – 28 ปี ในประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว...   Read More

ขอแสดงความยินดี กับรุ่นพี่ที่ได้เข้ารับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2554-2555 วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   กำหนดการฝึกซ้อม การฝึกซ้อมย่อย วันที่ 24-25 ธันวาคม 2555 การฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 26 ธันวาคม 2555  ...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม