ความเคลื่อนไหวของเรา

ใต้ร่มแห่งพระศาสดา

เขียน : ทิวาพร บาทสุวรรณ์ ภาพ : ปัญญาลักษณ์ ศรีบุรินทร์   แม้อากาศจะร้อนอบอ้าวเพียงใด หากเมื่อมาถึง ณ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แล้ว เราจะพบแต่ความร่มเย็นที่สัมผัสได้ ต้นไม้หลากหลายต้นหลากหลายชนิดเรียงรายทั้งสองข้างทางที่มาถึง กอปรกับทำนองเพลงคล้ายเสียงสวดมนต์ขับกล่อมตลอดเวลา ทำให้ผู้ที่มาเยือนรู้สึกถึงมนต์ขลังอันน่าเลื่อมใสของสถานที่แห่งนี้ ความร่มเย็นที่ได้สัมผัส ทำให้หลายคนหลงใหลในมนตร์เสน่ห์อยากศึกษาธรรมใต้ร่มพระศาสดาอย่างจริงจังพระบรมธาตุนาดูน พุทธมณฑลอีสาน จ.มหาสารคาม เป็นพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธได้ให้ความเคารพสักการบูชาอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดมหาสารคามยึดถือว่าพระธาตุนาดูนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่ผูกพันกันมายาวนาน  ...   Read More

สารคดี “คนกับช้าง”

หนั้งสั้นเรื่อง “ทานความสุข”

หนั้งสั้นเรื่อง “ทานความสุข” ในโครงการ “ในความผูกพันของฉันกับรถไฟไทย” จากทีม เอาถ่าน โปรดั่กชั้่น สาขานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่1

นิสิตนิเทศฯ มมส. คว้ารางวัลชมเชยสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ สายฟ้าน้อย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2555

ตามที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดงานประการผลรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ Platinum Hall ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก เพื่อสนันสนุบให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการผลิตรายการ และเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ อันจะเป็นช่องทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพหลังจากจบการศึกษาต่อไป เมื่อวัน เสาร์...   Read More

หนังสั้นเรื่อง”แก่นนิยม”

หนังสั้นเรื่อง”แก่นนิยม” เรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ตัดสินใจเดินทางกลับบ้าน หลังเห็นความแตกต่างในสังคมเมืองของภาคอีสานในปัจจุบัน กับสังคมชนบทท้องถิ่นแบบดั้งเดิม

นิสิตมหาสารคามรับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 โครงการซีดอกซ์

นายณรงค์ ศรีโสภาพ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดัน 1 จากการประกวดภาพยนตร์สารคดี “เขื่อนบาป ราษีไศล” ซึ่งโครงการซีดอกซ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สารคดีในภูมิภาค เพื่อเป็นพื้นฐานในการปลุกจิตสำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การแข่งขันในปีนี้ เปิดโอกาสให้นักเรียน และนักศึกษาที่มีอายุ18 – 28 ปี ในประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม