ความเคลื่อนไหวของเรา

ภาพลวงตามนุษย์

เขียน : จุฬาลักษณ์ อำนาจสมบูรณ์ Optical illusion เป็นการนำความสามารถของสมองที่สามารถเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปหรือหารปรับเปลี่ยนรูปภาพอัตโนมัติ หรือ การมองเห็นเพียงแต่ 3 วินาทีแรก และ 3วินาทีหลังมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการแสดงภาพหรือ การแสดงสิ่งที่เหนือธรรมชาติแต่เป็นเพียงการแสดงเท่านั้น การรับรู้ภาพของคนเรานั้นเกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างตาและสมอง เมื่อภาพตกกระทบที่เรตินาของดวงตา กระแสประสาทก็จะถูกส่งไปยังสมองซึ่งทำให้เกิดการรับรู้ภาพขึ้น สมองจะรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เห็นแล้วนำเอาไปเทียบกับข้อมูลภาพที่มีอยู่ในความทรงจำ ทำให้เรารู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร รวมไปถึงการตีความตัวชี้นำด้านภาพตัวอื่นๆ ที่เราเห็น เพื่อทำให้รู้ว่าสิ่งนั้นตั้งอยู่ ณ...   Read More

MV ดาวกลางดิน v.mc#12

MV ดาวกลางดิน v.mc#12 mv ส่งประกวดในงาน it day ออนซอนเด้ วัฒนธรรม ในโครงการประกวดวีดีทัศประกอบเพลงความเป็นไทย

MCMSU-งดเหล้าเข้าพรรษา

MCMSU-งดเหล้าเข้าพรรษา

VTR กีฬาIT ’55 MSU By MC#13

VTR กีฬาIT ’55 MSU By MC#13 ประมวณภาพกีฬาIT ประจำปี 2555

ภาพยนตร์สั้น “สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยน”

แสงสว่างปลายอุโมงค์

เขียน : ทิวาพร บาทสุวรรณ์ ภาพ : ปัญญาลักษณ์ ศรีบุรินทร์ บรรยากาศแห่งความอบอุ่นเสมือนเป็นอีกครอบครัวของเหล่าเด็กๆ เป็นบ้านอีกหลังที่มีแต่คำว่าให้สำหรับเด็กที่ทุกคนมองว่าเป็นปัญหาของสังคม เด็กหลายคนที่หนีออกจากบ้าน และหลายคนที่ผู้ปกครองนำมาฝากไว้ เพียงเพื่อหวังว่า สักวันลูกหลานของเขาจะเป็นคนดี ทำประโยชน์แก่สังคม จุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ นายอังคาร ชัยสุวรรณ หรือที่ทุกคนรู้จักในชื่อ พี่มหา ครูอาสาสอนเด็กเร่รอน สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น เล่าให้ฟังถึงที่มาของโครงการว่า “โครงการนี้เริ่มจากเทศบาลนครขอนแก่น...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม