ความเคลื่อนไหวของเรา

แคนตาลูปไร้เมล็ด : ภัยร้ายจากเกษตรพันธะสัญญา

ภัยร้ายที่แฝงตัวมาเงียบๆกับการทำเกษตรพันธะสัญญามากกว่า 20 ปีของชาวบ้านแบก ตำบลนาทอง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม หมู่บ้านเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ ต้องกลับกลายเป็นหมู่บ้านที่ปนเปื้อนสารเคมีโดยไม่รู้ตัว จากการปลูกพืชเพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธ์ให้นายทุนต่างชาติ การขยายตัวของเกษตรพันธะสัญญา ดังกรณีการปลูกแคนตาลูปที่ชุมชนบ้านแบกนั้น จึงเป็นภาพสะท้อนหนึ่งที่ตอกย้ำถึงความล้มเหลวในส่งเสริมการเกษตรแบบพึ่งตนเองของภาครัฐ รวมถึงความหละหลวมในการจัดการกับสารเคมีต้องห้ามจำนวนมากที่หลั่งไหลมาพร้อมกับการค้าเมล็ดพันธุ์ “จะแปลกอะไร หากวันนี้ชาวบ้านแบก จะยังคงยึดอาชีพปลูกพืชเพื่อขายเมล็ดพันธุ์ แม้จะรู้ว่าพรุ่งนี้เขาต้องป่วยไข้ ล้มตายไปก็ตาม” อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พิษณุรักษ์ ปิตาทะสังข์ โดย นางสาวจุฬาลักษณ์ อำนาจสมบูรณ์,...   Read More

VTR ประมวณผลค่ายหัดบินครั้งที่11

VTR ประมวณผลค่ายหัดบินครั้งที่11 บ้านนาสะไมย์ ยโสธร บรรยากาศของค่ายหัดบินครั้งที่11 ของชาวMC เป็นค่ายที่สอนให้พวกได้เรียนรู้หลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการทำหนังสั้น การแสดงละครเล่ การลงพื้นที่หาข้อมูล ฯลฯ

VTR นิเทศฯ ปีหนึ่ง(งานลูกนก) MSU. MC#12/2554

VTR นิเทศฯ ปีหนึ่ง(งานลูกนก) MSU. MC#12/2554 VTR นิเทศฯ ปีหนึ่ง(งานลูกนก) MC#12 ขอขอบคุณทุกคน ที่ทำให้การแสดงของเราออกมาดีขนาดนี้

รางวัลชนะเลิศขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 84 พรรษา

มื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร จัดงานประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในโครงการ 84 พรรษาประโยชน์สุขสู่ปวงประชา รอบชิงชนะเลิศ หลังจากที่ นางสาวดาวจรัส ทองจรัส นิสิตชั้นปีที่ 3 (เอกประชาสัมพันธ์) สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ชนะเลิศจากการประกวดรอบคัดเลือก ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 24...   Read More

VTR MC#13 “งานจ๊ะเอ๋ลูกนก Bird Jid Rid”

VTR MC#13 “งานจ๊ะเอ๋ลูกนก Bird Jid Rid” VTR ตัวแรกของ ปี1 ดีไม่ดียังไงช่วยติชมด้วยนะ จะนำไปปรับปรุงต่อไป

VTR MC#12 งานจ๊ะเอ๋ ติดปีก Bird jid rid ๒๕๕๕

VTR MC#12 งานจ๊ะเอ๋ ติดปีก Bird jid rid ๒๕๕๕ จัดทำขึ้นเพื่อเปิดใน งานจ๊ะเอ๋ ติดปีก Bird jid rid ของชั้นปีที่2

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม