ความเคลื่อนไหวของเรา

เกี่ยวกับเขา ชายบนปก

เขียน : กฤษณา สังข์วงค์ ภาพ : อนรรฆ อาจจุลลา แนะนำตัว ผมชื่อเควิน ลีเพียร์รี่ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จุดเริ่มต้น รวมตัวกับเพื่อน ตอน ม.2 ใช้ชื่อทีมว่า “เต่าน้อย” ซึ่งเป็นนักกีฬาฟุตซอลของโรงเรียน หลังจากนั้นก็เข้าร่วมแข่งมากมาย...   Read More

MV ความเหงาโทรเข้ามา By 105 Studio&production Film

MV ความเหงาโทรเข้ามา By pin production film นิสิตชั้นปีที่2 จัดทำขึ้นเพื่อ พัฒนาทักษะ ฝีมือ ในการทำมิวสิกวีดีโอ

MV ดาวมหาลัย By ค่ายหัดบินครั้งที่11

MV ดาวมหาลัย By ค่ายหัดบินครั้งที่11 ผลงานในระหว่างการเข้าค่าผลงานในระหว่างการเข้าค่ายอบรมณ์การทำสื่อ ค่ายหัดบินครั้งที่ 11 สาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามยอบรมณ์การทำสื่อ ค่ายหัดบินครั้งที่ 11 จังหวัดยโสธร สาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

MV เพลง I can’t Breathe Mc MSU

MV เพลง I can’t Breathe Mc MSU  By ppanyosri   นิสิตปัจจุบัน และ รุ่นพี่ สาขา นิเทศศาสตร์ ส่งประกวด MV Contest Co-creation With Golf Pichaya ในผลงานมิวสิควิดีโอเพลง I can’breathe...   Read More

แคนตาลูปไร้เมล็ด : ภัยร้ายจากเกษตรพันธะสัญญา

ภัยร้ายที่แฝงตัวมาเงียบๆกับการทำเกษตรพันธะสัญญามากกว่า 20 ปีของชาวบ้านแบก ตำบลนาทอง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม หมู่บ้านเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ ต้องกลับกลายเป็นหมู่บ้านที่ปนเปื้อนสารเคมีโดยไม่รู้ตัว จากการปลูกพืชเพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธ์ให้นายทุนต่างชาติ การขยายตัวของเกษตรพันธะสัญญา ดังกรณีการปลูกแคนตาลูปที่ชุมชนบ้านแบกนั้น จึงเป็นภาพสะท้อนหนึ่งที่ตอกย้ำถึงความล้มเหลวในส่งเสริมการเกษตรแบบพึ่งตนเองของภาครัฐ รวมถึงความหละหลวมในการจัดการกับสารเคมีต้องห้ามจำนวนมากที่หลั่งไหลมาพร้อมกับการค้าเมล็ดพันธุ์ “จะแปลกอะไร หากวันนี้ชาวบ้านแบก จะยังคงยึดอาชีพปลูกพืชเพื่อขายเมล็ดพันธุ์ แม้จะรู้ว่าพรุ่งนี้เขาต้องป่วยไข้ ล้มตายไปก็ตาม” อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พิษณุรักษ์ ปิตาทะสังข์ โดย นางสาวจุฬาลักษณ์ อำนาจสมบูรณ์,...   Read More

VTR ประมวณผลค่ายหัดบินครั้งที่11

VTR ประมวณผลค่ายหัดบินครั้งที่11 บ้านนาสะไมย์ ยโสธร บรรยากาศของค่ายหัดบินครั้งที่11 ของชาวMC เป็นค่ายที่สอนให้พวกได้เรียนรู้หลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการทำหนังสั้น การแสดงละครเล่ การลงพื้นที่หาข้อมูล ฯลฯ

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม