ความเคลื่อนไหวของเรา

นิสิตนิเทศฯ มมส. ได้รับรางวัลป๊อบปูล่าโหวต จากโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ในหัวข้อ ฆ่าแมลง ฆ่าคน”

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเรื่องการควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thailand Pesticide Alert Network: Thai-PAN) และมูลนิธิชีววิถี (BioThai) จัดการประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2555 รวมถึงฉายคลิปที่ชนะการประกวดจากโครงการ “ฆ่าแมลง ฆ่าคน” และมอบรางวัล ณ โรงแรมมิราเคลแกรน คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555...   Read More

MV เพลง อย่าทำให้ฉันคิดไกล .MSU.MC#12

MV เพลง อย่าทำให้ฉันคิดไกล .MSU.MC#12   By awirut00bigboss นิสิตชั้นปีที่ 1    

เกี่ยวกับเขา ชายบนปก

เขียน : กฤษณา สังข์วงค์ ภาพ : อนรรฆ อาจจุลลา แนะนำตัว ผมชื่อเควิน ลีเพียร์รี่ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จุดเริ่มต้น รวมตัวกับเพื่อน ตอน ม.2 ใช้ชื่อทีมว่า “เต่าน้อย” ซึ่งเป็นนักกีฬาฟุตซอลของโรงเรียน หลังจากนั้นก็เข้าร่วมแข่งมากมาย...   Read More

MV ความเหงาโทรเข้ามา By 105 Studio&production Film

MV ความเหงาโทรเข้ามา By pin production film นิสิตชั้นปีที่2 จัดทำขึ้นเพื่อ พัฒนาทักษะ ฝีมือ ในการทำมิวสิกวีดีโอ

MV ดาวมหาลัย By ค่ายหัดบินครั้งที่11

MV ดาวมหาลัย By ค่ายหัดบินครั้งที่11 ผลงานในระหว่างการเข้าค่าผลงานในระหว่างการเข้าค่ายอบรมณ์การทำสื่อ ค่ายหัดบินครั้งที่ 11 สาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามยอบรมณ์การทำสื่อ ค่ายหัดบินครั้งที่ 11 จังหวัดยโสธร สาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

MV เพลง I can’t Breathe Mc MSU

MV เพลง I can’t Breathe Mc MSU  By ppanyosri   นิสิตปัจจุบัน และ รุ่นพี่ สาขา นิเทศศาสตร์ ส่งประกวด MV Contest Co-creation With Golf Pichaya ในผลงานมิวสิควิดีโอเพลง I can’breathe...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม