ความเคลื่อนไหวของเรา

WORKSHOP GTH ระเบียง By MSU

WORKSHOP GTH ระเบียง By MSU จัดทำเพื่อ WORKSHOP การตัดต่อ จากทางทีมงานGTH เท่านั้น

MV กะเป๊ะกะหยัง – ปิยะชาติ คงถิ่น by ค่ายหัดบินครั้งที่10

MV กะเป๊ะกะหยัง – ปิยะชาติ คงถิ่น by ค่ายหัดบินครั้งที่10 เป็นผลงาน MV เพลงของ นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังจากที่ single เพลง กะเป๊ะกะหยัง ปล่อยตัวได้ไม่นาน จึงได้มี MV ปล่อยออกมาตาม โดย MV เกิดขึ้นจากการทำในลงพื้นที่ในค่ายหัดบินครั้งที่ 10...   Read More

‘โอ’ ณรงค์ ศรีโสภาพ เดินทางสู่ฝัน คนสร้างหนัง

เขียน : จุฬาลักษณ์ อำนาจสมบูรณ์ ภาพ : อนรรฆ อาจจุลลา จากเด็กหนุ่มที่มีไฟแห่งความดุดัน สะท้อนทุกสิ่งทีนึกคิดต่อสภาพสังคมด้วยม้วนฟิล์ม ผ่านตัวละคร ผ่านวิถีชีวิต ของคนคิดนอกกรอบ ผมประบ่าสะบัดล้อไปกับแสงไฟฉายหนังบนถนนคนล่าฝัน โอ- ณรงค์ ศรีโสภาพ ม้วนแน่นไปด้วยฝันและจินตนาการ ถึงวันนี้ เขาย่างก้าวมาได้เกินครึ่ง ด้วยฝีมือ โดยมีความคิดอันแตกฉายเป็นเครื่องกำกับ ในชีวิต ความฝันคืออย่างหนึ่ง...   Read More

หนังสั้น “กล่องข้าวน้อย” By ค่ายหัดบินครั้งที่11

ผลงานหนังสั้น จากค่ายหัดบิน ครั้งที่ 11 ณ บ้านนาสะไมย์

นิสิตนิเทศฯ มมส. ได้รับรางวัลป๊อบปูล่าโหวต จากโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ในหัวข้อ ฆ่าแมลง ฆ่าคน”

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเรื่องการควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thailand Pesticide Alert Network: Thai-PAN) และมูลนิธิชีววิถี (BioThai) จัดการประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2555 รวมถึงฉายคลิปที่ชนะการประกวดจากโครงการ “ฆ่าแมลง ฆ่าคน” และมอบรางวัล ณ โรงแรมมิราเคลแกรน คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555...   Read More

MV เพลง อย่าทำให้ฉันคิดไกล .MSU.MC#12

MV เพลง อย่าทำให้ฉันคิดไกล .MSU.MC#12   By awirut00bigboss นิสิตชั้นปีที่ 1    

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม