ความเคลื่อนไหวของเรา

‘โอ’ ณรงค์ ศรีโสภาพ เดินทางสู่ฝัน คนสร้างหนัง

เขียน : จุฬาลักษณ์ อำนาจสมบูรณ์ ภาพ : อนรรฆ อาจจุลลา จากเด็กหนุ่มที่มีไฟแห่งความดุดัน สะท้อนทุกสิ่งทีนึกคิดต่อสภาพสังคมด้วยม้วนฟิล์ม ผ่านตัวละคร ผ่านวิถีชีวิต ของคนคิดนอกกรอบ ผมประบ่าสะบัดล้อไปกับแสงไฟฉายหนังบนถนนคนล่าฝัน โอ- ณรงค์ ศรีโสภาพ ม้วนแน่นไปด้วยฝันและจินตนาการ ถึงวันนี้ เขาย่างก้าวมาได้เกินครึ่ง ด้วยฝีมือ โดยมีความคิดอันแตกฉายเป็นเครื่องกำกับ ในชีวิต ความฝันคืออย่างหนึ่ง...   Read More

หนังสั้น “กล่องข้าวน้อย” By ค่ายหัดบินครั้งที่11

ผลงานหนังสั้น จากค่ายหัดบิน ครั้งที่ 11 ณ บ้านนาสะไมย์

นิสิตนิเทศฯ มมส. ได้รับรางวัลป๊อบปูล่าโหวต จากโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ในหัวข้อ ฆ่าแมลง ฆ่าคน”

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเรื่องการควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thailand Pesticide Alert Network: Thai-PAN) และมูลนิธิชีววิถี (BioThai) จัดการประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2555 รวมถึงฉายคลิปที่ชนะการประกวดจากโครงการ “ฆ่าแมลง ฆ่าคน” และมอบรางวัล ณ โรงแรมมิราเคลแกรน คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555...   Read More

MV เพลง อย่าทำให้ฉันคิดไกล .MSU.MC#12

MV เพลง อย่าทำให้ฉันคิดไกล .MSU.MC#12   By awirut00bigboss นิสิตชั้นปีที่ 1    

เกี่ยวกับเขา ชายบนปก

เขียน : กฤษณา สังข์วงค์ ภาพ : อนรรฆ อาจจุลลา แนะนำตัว ผมชื่อเควิน ลีเพียร์รี่ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จุดเริ่มต้น รวมตัวกับเพื่อน ตอน ม.2 ใช้ชื่อทีมว่า “เต่าน้อย” ซึ่งเป็นนักกีฬาฟุตซอลของโรงเรียน หลังจากนั้นก็เข้าร่วมแข่งมากมาย...   Read More

MV ความเหงาโทรเข้ามา By 105 Studio&production Film

MV ความเหงาโทรเข้ามา By pin production film นิสิตชั้นปีที่2 จัดทำขึ้นเพื่อ พัฒนาทักษะ ฝีมือ ในการทำมิวสิกวีดีโอ

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม