ความเคลื่อนไหวของเรา

VTR กัมนังเตรียมค่าย นาสะไมย์

การเตรียมค่ายหัดบินครั้งที่ 11 ของชาวMC

เส้นแบ่งระหว่างนักกฎหมายกับนักกิจกรรม(บันเทิง)

เขียน/ภาพ : ภาวดี ชุปวา “ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังทำต้องพยายามทำให้ได้ และต้องออกมาดีด้วย แม้จะเป็นคนละเส้นทาง แต่ในเมื่อชอบก็ต้องทำให้ได้” เป็นคำพูดของนักเรียนกฎหมาย นายศิรวัช โชติเมืองปัก (ปาล์ม) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยามหาสารคาม ผู้ที่มีความฝันสวนทางกับการเรียน เส้นทางของนักเรียนกฎหมาย การเรียนที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขานิติศาสตร์ เป็นความต้องการของครอบครัวและการเรียนสาขานิติศาสตร์ก็ได้เข้ามาทำกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยมากมายและเรียนก็ต้องขยันมากขึ้น กิจกรรมที่ทำมีอะไรบ้าง ชีวิตประจำวัน...   Read More

WORKSHOP GTH ระเบียง By MSU

WORKSHOP GTH ระเบียง By MSU จัดทำเพื่อ WORKSHOP การตัดต่อ จากทางทีมงานGTH เท่านั้น

MV กะเป๊ะกะหยัง – ปิยะชาติ คงถิ่น by ค่ายหัดบินครั้งที่10

MV กะเป๊ะกะหยัง – ปิยะชาติ คงถิ่น by ค่ายหัดบินครั้งที่10 เป็นผลงาน MV เพลงของ นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังจากที่ single เพลง กะเป๊ะกะหยัง ปล่อยตัวได้ไม่นาน จึงได้มี MV ปล่อยออกมาตาม โดย MV เกิดขึ้นจากการทำในลงพื้นที่ในค่ายหัดบินครั้งที่ 10...   Read More

‘โอ’ ณรงค์ ศรีโสภาพ เดินทางสู่ฝัน คนสร้างหนัง

เขียน : จุฬาลักษณ์ อำนาจสมบูรณ์ ภาพ : อนรรฆ อาจจุลลา จากเด็กหนุ่มที่มีไฟแห่งความดุดัน สะท้อนทุกสิ่งทีนึกคิดต่อสภาพสังคมด้วยม้วนฟิล์ม ผ่านตัวละคร ผ่านวิถีชีวิต ของคนคิดนอกกรอบ ผมประบ่าสะบัดล้อไปกับแสงไฟฉายหนังบนถนนคนล่าฝัน โอ- ณรงค์ ศรีโสภาพ ม้วนแน่นไปด้วยฝันและจินตนาการ ถึงวันนี้ เขาย่างก้าวมาได้เกินครึ่ง ด้วยฝีมือ โดยมีความคิดอันแตกฉายเป็นเครื่องกำกับ ในชีวิต ความฝันคืออย่างหนึ่ง...   Read More

หนังสั้น “กล่องข้าวน้อย” By ค่ายหัดบินครั้งที่11

ผลงานหนังสั้น จากค่ายหัดบิน ครั้งที่ 11 ณ บ้านนาสะไมย์

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม