ความเคลื่อนไหวของเรา

หนังสั้นเรื่องThe Memories Of Time

หนังสั้น เรื่อง The Memories Of Time เป็นหนังสั้นในโครงการความสุขเล็กในมมส. และเป็นหนังสั้นเรื่องแรกของทีมงามเงาะป่าโปรดักชั่น (จังไลแมน)

WORKSHOP GTH ปาดหัวใจ By MSU

WORKSHOP GTH ปาดหัวใจ By MSU จัดทำเพื่อ WORKSHOP การตัดต่อ จากทางทีมงานGTH เท่านั้น

WORKSHOP GTH ขากถุ๋ย By MSU

WORKSHOP GTH ขากถุ๋ย By MSU จัดทำเพื่อ WORKSHOP การตัดต่อ จากทางทีมงาน GTH เท่านั้น

VTR กัมนังเตรียมค่าย นาสะไมย์

การเตรียมค่ายหัดบินครั้งที่ 11 ของชาวMC

เส้นแบ่งระหว่างนักกฎหมายกับนักกิจกรรม(บันเทิง)

เขียน/ภาพ : ภาวดี ชุปวา “ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังทำต้องพยายามทำให้ได้ และต้องออกมาดีด้วย แม้จะเป็นคนละเส้นทาง แต่ในเมื่อชอบก็ต้องทำให้ได้” เป็นคำพูดของนักเรียนกฎหมาย นายศิรวัช โชติเมืองปัก (ปาล์ม) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยามหาสารคาม ผู้ที่มีความฝันสวนทางกับการเรียน เส้นทางของนักเรียนกฎหมาย การเรียนที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขานิติศาสตร์ เป็นความต้องการของครอบครัวและการเรียนสาขานิติศาสตร์ก็ได้เข้ามาทำกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยมากมายและเรียนก็ต้องขยันมากขึ้น กิจกรรมที่ทำมีอะไรบ้าง ชีวิตประจำวัน...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม