ความเคลื่อนไหวของเรา

WORKSHOP GTH ขากถุ๋ย By MSU

WORKSHOP GTH ขากถุ๋ย By MSU จัดทำเพื่อ WORKSHOP การตัดต่อ จากทางทีมงาน GTH เท่านั้น

VTR กัมนังเตรียมค่าย นาสะไมย์

การเตรียมค่ายหัดบินครั้งที่ 11 ของชาวMC

เส้นแบ่งระหว่างนักกฎหมายกับนักกิจกรรม(บันเทิง)

เขียน/ภาพ : ภาวดี ชุปวา “ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังทำต้องพยายามทำให้ได้ และต้องออกมาดีด้วย แม้จะเป็นคนละเส้นทาง แต่ในเมื่อชอบก็ต้องทำให้ได้” เป็นคำพูดของนักเรียนกฎหมาย นายศิรวัช โชติเมืองปัก (ปาล์ม) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยามหาสารคาม ผู้ที่มีความฝันสวนทางกับการเรียน เส้นทางของนักเรียนกฎหมาย การเรียนที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขานิติศาสตร์ เป็นความต้องการของครอบครัวและการเรียนสาขานิติศาสตร์ก็ได้เข้ามาทำกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยมากมายและเรียนก็ต้องขยันมากขึ้น กิจกรรมที่ทำมีอะไรบ้าง ชีวิตประจำวัน...   Read More

WORKSHOP GTH ระเบียง By MSU

WORKSHOP GTH ระเบียง By MSU จัดทำเพื่อ WORKSHOP การตัดต่อ จากทางทีมงานGTH เท่านั้น

MV กะเป๊ะกะหยัง – ปิยะชาติ คงถิ่น by ค่ายหัดบินครั้งที่10

MV กะเป๊ะกะหยัง – ปิยะชาติ คงถิ่น by ค่ายหัดบินครั้งที่10 เป็นผลงาน MV เพลงของ นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังจากที่ single เพลง กะเป๊ะกะหยัง ปล่อยตัวได้ไม่นาน จึงได้มี MV ปล่อยออกมาตาม โดย MV เกิดขึ้นจากการทำในลงพื้นที่ในค่ายหัดบินครั้งที่ 10...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม