ความเคลื่อนไหวของเรา

WORKSHOP GTH ห้องน้ำ By MSU

WORKSHOP GTH ห้องน้ำ By MSU จัดทำเพื่อ WORKSHOP การตัดต่อ จากทางทีมงานGTH เท่านั้น

MV วันสบาย By MC#13

MV วันสบาย By MC#13 จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการทำมิวสิกวีดีโอ

หนังสั้นเรื่องThe Memories Of Time

หนังสั้น เรื่อง The Memories Of Time เป็นหนังสั้นในโครงการความสุขเล็กในมมส. และเป็นหนังสั้นเรื่องแรกของทีมงามเงาะป่าโปรดักชั่น (จังไลแมน)

WORKSHOP GTH ปาดหัวใจ By MSU

WORKSHOP GTH ปาดหัวใจ By MSU จัดทำเพื่อ WORKSHOP การตัดต่อ จากทางทีมงานGTH เท่านั้น

WORKSHOP GTH ขากถุ๋ย By MSU

WORKSHOP GTH ขากถุ๋ย By MSU จัดทำเพื่อ WORKSHOP การตัดต่อ จากทางทีมงาน GTH เท่านั้น

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม