ความเคลื่อนไหวของเรา

หนังสั้นเรื่อง”รอยเท้าที่หายไป”

ผลงานหนังสั้น เรื่อง รอยเท้าที่หายไป ของนิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มหาลัยมหาสารคาม :อย่ามัวแต่เดินตามเท้าคนอื่น :ลองเก้าออกมาเดินตามทางของตัวเอง :ถึงแม้จะไม่ประสบความสำเร็จแต่อย่างน้อยก็มีรอยเท้าเป็นของตัวเอง By เงาะป่าโปรดักชั่น

WORKSHOP GTH นิ้วติด By MSU

WORKSHOP GTH นิ้วติด By MSU จัดทำเพื่อ WORKSHOP การตัดต่อ จากทางทีมงานGTH เท่านั้น

หนังสั้น “ที่ตรงนี้”

หนังสั้น เรื่อง”ที่ตรงนี้” ของนิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มหาลัยมหาสารคาม By, เงาะป่าโปรดักชั่น

หนังสั้น ดอกหญ้า

WORKSHOP GTH ห้องน้ำ By MSU

WORKSHOP GTH ห้องน้ำ By MSU จัดทำเพื่อ WORKSHOP การตัดต่อ จากทางทีมงานGTH เท่านั้น

MV วันสบาย By MC#13

MV วันสบาย By MC#13 จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการทำมิวสิกวีดีโอ

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม