ความเคลื่อนไหวของเรา

หนังสั้น “ที่ตรงนี้”

หนังสั้น เรื่อง”ที่ตรงนี้” ของนิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มหาลัยมหาสารคาม By, เงาะป่าโปรดักชั่น

หนังสั้น ดอกหญ้า

WORKSHOP GTH ห้องน้ำ By MSU

WORKSHOP GTH ห้องน้ำ By MSU จัดทำเพื่อ WORKSHOP การตัดต่อ จากทางทีมงานGTH เท่านั้น

MV วันสบาย By MC#13

MV วันสบาย By MC#13 จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการทำมิวสิกวีดีโอ

หนังสั้นเรื่องThe Memories Of Time

หนังสั้น เรื่อง The Memories Of Time เป็นหนังสั้นในโครงการความสุขเล็กในมมส. และเป็นหนังสั้นเรื่องแรกของทีมงามเงาะป่าโปรดักชั่น (จังไลแมน)

WORKSHOP GTH ปาดหัวใจ By MSU

WORKSHOP GTH ปาดหัวใจ By MSU จัดทำเพื่อ WORKSHOP การตัดต่อ จากทางทีมงานGTH เท่านั้น

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม