ความเคลื่อนไหวของเรา

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดแสดงนิทรรศการ ในงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2555

คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโชว์แอพพลิเคชั่นผลงานนิสิตในงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2555 อาทิเช่น แอพพลิเคชั่น ดุสิต Zoo ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นนำเที่ยวสวนสัตว์ดุสิต แอพพลิเคชั่นสกลนคร ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นนำเที่ยวเส้นทางวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร แอพพลิเคชั่นเขาใหญ่ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นนำเที่ยวเขาใหญ่ และแอพพลิเคชั่น Around msu เป็นแอพพลิเคชั่นนำทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมทดสอบการใช้งานอย่างคับคั่ง...   Read More

ขอความอนุเคราะห์ นิสิตที่สำเร็จการศึกษาผู้ที่ขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2555 เข้ากรอกแบบสำรวจภาวะการหางานทำ

แนวปฏิบัติของบัณฑิตก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา2554 – 2555 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ให้บัณฑิตเข้าไปตอบแบบสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิตผ่านทางเว็บไซต์ www.survey.msu.ac.th โดยการ login เข้าสู่ระบบซึ่งบัณฑิตจะต้องกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ เสร็จสิ้นภายในวันที่15 ธันวาคม2555 (ดูรายละเอียดในคู่มื อตามเอกสารที่ได้ แนบมาพร้อมนี้ ) 2. ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรให้บัณฑิตทุกคนprint out ข้อมูลที่กรอกจากระบบ นําไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ณ จุดที่รับรายงานตัวของแต่ละคณะ(หากไม่สมบูรณ์จะต้...   Read More

Happy เปิดตัวโครงการมันไม่ใช่เล่นAwards ภาค “มัน8ดีนะ”

แฮปปี้เปิดตัวโครงการมันไม่ใช่เล่นอวอร์ด 8 ภาค มัน8ดีนะ เป็นโครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มของนิสิตนักศึกษา ปีนี้ทางแฮปปี้ก็ยังคงจับมือกับทีมสาระแนโดยวิลลี่ แมคอินทอช และเสนาหอย เกียรติศักดิ์ อุดมนาค รวมถึงบริษัท วายแอนด์อาร์ ประเทศไทย (Y&R) เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อประกวด ผลงานโฆษณาแนวรณรงค์ในหัวข้อ “ใช้อินเทอร์เน็ตมือถือให้เกิดประโยชน์” โดยนิสัตนักศึกษาที่สนใจ สามารถจัดทีมส่งผลงานเข้าประกวดได้ 2 รูปแบบ คือ ภาพยนตร์โฆษณาความยาวไม่เกิน 1 นาที หรือ โปรเตอร์...   Read More

ผู้บริหาร มมส ติดตามการปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย

ผู้บริหาร มมส ติดตามการปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 เวลา 16.20 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย อาจารย์ อารีรัตน์ รักษาศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนงศักดิ์ มูลตรี ผู้ช่วยอธิการบดี...   Read More

มมส จัด Big Cleaning Day

มมส จัด Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ...   Read More

เทศกาลหนังสั้นเมืองศรีไค | Srikai Short Film Festival

สมัยดำรงสถานภาพนิสิต ผมกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งทำหนังสั้นอย่างเอาเป็นเอาตายมาก  เราทุ่มทั้งแรง  ทุ่มทั้งเงิน  (แม้จะมีน้อยนิดแต่เราก็ทุ่มหมดตัว) ไม่รู้ว่าอะไรคือแรงผลักดันเหมือนกัน  ย้อนกลับไปดูหนังของเราที่เคยทำตอนนั้น  ผมไม่สามารถให้คำจำกัดความใดๆ มากกว่าคำว่า “ห่วย”  แต่ก็ไม่แน่ใจอยู่ดีว่า  ในฝีไม้ฝีมือที่พอกล้อมแกล้มได้ว่ามีเยอะขึ้นอย่างในปัจจุบัน  ผมจะคงเหลือเรี่ยวแรงความบ้าไปทำอะไรแบบนั้นอีกหรือเปล่า บางทีความไม่รู้ก็เป็นแรงผลักชั้นดี  น่าเสียดายที่พอก้าวผ่านวันนั้นมาถึงวันนี้  ผมกลายเป็นคนเฉื่อยจนน่าใจหาย ไม่ต้องเอาอย่างผมก็แล้วกันครับ เข้าเรื่อง! อ.ธีรพล อันมัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฝากกิจกรรมประชาสัมพันธ์มา  สำหรับนักเรียน นิสิต...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม