2 หนุ่ม ม.สงขลานครินทร์เจ้าของแอพฯ ‘เล่นระนาดผ่านแท็บเล็ต’

 

เล่นระนาดผ่านแท็บเล็ต

 

ม.อ. ไอเดียเจ๋ง คิดค้นแอปพลิเคชั่นเล่นระนาดเอกผ่านแท็บเล็ต หวังให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้และเล่นดนตรีไทยได้ง่ายขึ้น สืบสานวัฒนธรรมไทยไม่ให้สูญสลายท่ามกลางกระแสเทคโนโลยี จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย เผยผู้สนใจสามารถเปิดให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ระนาดเอก โดยค้นหาคำว่า ระนาดเอก (Ranaad-Xek)
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ได้แก่ นายศุภกิตติ์ จันทร์เลิศ และนายอธิวัชร์ ทองนวล ได้ร่วมกันคิดค้นและประดิษฐ์ผลงาน “แอปพลิเคชั่นเครื่องดนตรีไทยสำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต-ระนาดเอก” จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ จากโครงการนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท

นายศุภกิตติ์ จันทร์เลิศ หนึ่งในผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นดังกล่าว เล่าว่า วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเครื่องดนตรีไทยสำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต-ระนาดเอก ก็เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งปัจจุบันให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับเรื่องของเทคโนโลยี ซึ่งเชื่อว่าแอพพลิเคชั่นที่คิดค้นนี้ จะทำให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจดนตรีไทยเพิ่มมากขึ้น

สำหรับการทำงานของ ‘แอปพลิเคชั่นเครื่องดนตรีไทยสำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต-ระนาดเอก’ สามารถเลือกเล่นได้ 2 แบบ คือ แบบฝึกหัด และเล่นอย่างอิสระ โดยกำหนดจังหวะของฉิ่งได้ 3 แบบ คือ ชั้นเดียว สองชั้น และสามชั้น และเลือกไม้ระนาดแบบไม้แข็ง และไม้นวม ซึ่งสามารถรองรับลูกเล่นการตีระนาดอย่างตีคู่แปด ตีกวาด ตีเก็บ ตีกรอ ได้เหมือนกับการเล่นระนาดเอกจากเครื่องดนตรีจริง

“เมื่อเราออกแบบด้านเทคนิคและกราฟฟิคแล้ว เราก็จะอัดเสียงระนาดเอก จากการเล่นระนาดโดยอาจารย์ทนงศักดิ์ ปานงาม ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ม.อ. โดยได้รับการอนุเคราะห์การอัดเสียงจากหน่วยโสตทัศนศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมีอาจารย์กษิดิ์กฤษณ์ ดำเกลี้ยง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งด้วยการทำงานดังกล่าว จะทำให้เมื่อเล่นระนาดเอกบนแท็บเล็ต เสียงที่ได้จะเหมือนเสียงเล่นระนาดจริง” นายศุภกิตติ์กล่าว

ขณะที่นายอธิวัชร์ ทองนวล หนึ่งในผู้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชั่นเครื่องดนตรีไทย กล่าวว่า จุดเด่นของผลงานชิ้นนี้ นอกจากจะมีรูปแบบที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแล้ว ยังสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในส่วนของการฝึกหัด โดยสามารถฝึกให้ผู้เล่นเพลงแขกบรเทศชั้นเดียว พัฒนาการเล่นเพลงพื้นฐานเพิ่มเติมได้ในระยะต่อไป อาทิเช่น เพลงลาวเสี่ยงเทียน และเพลงลาวครวญ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นดังกล่าวได้ โดยค้นหาคำว่า ระนาดเอก (Ranaad-Xek)

“ผลงานแอปพลิเคชั่นเครื่องดนตรีไทยสำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต-ระนาดเอก คือ การบูรณาการความรู้ด้านคอมพิวเตอร์กับดนตรีไทยเข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นไทยหันมาสนใจวัฒนธรรมไทยมากขึ้น และยังสะดวกสบาย เนื่องจากอาจจะไม่สามารถนำระนาดเดินทางไปทุกที่ได้ แต่สามารถพกพาแท็บเล็ตที่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นไปเล่นได้ทุกโอกาสที่ต้องการ” นายอธิวัชร์ กล่าว

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม