เทศกาลหนังสั้นเมืองศรีไค | Srikai Short Film Festival

โปสเตอร์ประกวดหนังสั้นเมืองศรีไค

สมัยดำรงสถานภาพนิสิต ผมกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งทำหนังสั้นอย่างเอาเป็นเอาตายมาก  เราทุ่มทั้งแรง  ทุ่มทั้งเงิน  (แม้จะมีน้อยนิดแต่เราก็ทุ่มหมดตัว) ไม่รู้ว่าอะไรคือแรงผลักดันเหมือนกัน  ย้อนกลับไปดูหนังของเราที่เคยทำตอนนั้น  ผมไม่สามารถให้คำจำกัดความใดๆ มากกว่าคำว่า “ห่วย”  แต่ก็ไม่แน่ใจอยู่ดีว่า  ในฝีไม้ฝีมือที่พอกล้อมแกล้มได้ว่ามีเยอะขึ้นอย่างในปัจจุบัน  ผมจะคงเหลือเรี่ยวแรงความบ้าไปทำอะไรแบบนั้นอีกหรือเปล่า

บางทีความไม่รู้ก็เป็นแรงผลักชั้นดี  น่าเสียดายที่พอก้าวผ่านวันนั้นมาถึงวันนี้  ผมกลายเป็นคนเฉื่อยจนน่าใจหาย

ไม่ต้องเอาอย่างผมก็แล้วกันครับ

เข้าเรื่อง!

อ.ธีรพล อันมัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฝากกิจกรรมประชาสัมพันธ์มา  สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา  ผู้มีพลังอันล้นเหลือ  มาทำหนังสั้นประกวดด้วยกันครับ

หัวข้อง่ายๆ แต่ไม่ยาก “หนังสั้นสะท้อนแนวคิดความเป็นไปของผู้คนและสังคม ตลอดจนอัตลักษณ์ความเป็นอีสาน”

คุณสมบัติ

  1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  นิสิต  นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี)
  2. ทีมงานไม่เกิน 5 คน (ไม่รวมนักแสดง) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาทีมละ 1 คนเป็นอย่างน้อย

ส่งผลงานการประกวดไปที่

  • โครงการเทศกาลหนังสั้นเมืองศรีไค  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
  • โทร. 045-353-700 และ 085-414-9646
  • ส่งผลงานภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2555 ประกาศผลวันที่ 12 ธันวาคม 2555 (ขยายเวลาส่งประกวดแล้ว แต่รอยืนยันว่าถึงวันไหน)
  • ติดตามรายละเอียดที่ www.la.ubu.ac.th
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม