“ออกแบบอนาคตไปพร้อมกับเรา” คณะวิทยาการสารสนเทศ

วิดีทัศน์แนะนำหลักสูตร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556

“ออกแบบอนาคตไปพร้อมกับเรา” วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม