หนังสั้น “วันเรียกขวัญ”

หนังสั้น “วันเรียกขวัญ”

หัวข้อ ความสุขในมุมมองของคุณ
= การได้กลับมาอยู่บ้านตัวเอง มันคือความสุขที่สุด
= บ้านคือความสุขที่แรกและที่สุดท้ายของชีวิต ^^

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม