หนังสั้นเรื่อง“สุขศึกษา”

หนังสั้นเรื่อง”สุขศึกษา”

นิสิต MC มมส คว้ารางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในโครงการ “ฟิล์มทะลัก”
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 ณ โรงภาพยนตร์ SFX Cinema 9 เซ็นทรัล พระราม 9 เป็นการประกาศผลรางวัล กับโครงการ “ฟิล์มทะลัก “ โดยได้แรงบันดาลใจจากปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 60 ทีม และนิสิตเอกวารสารศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัล ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมชนะเลิศอันดับที่ 1 เรื่อง “ สุข-ศึกษา” ในโครงการ “ฟิล์มทะลัก” จัดขึ้นโดย สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ และสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม Dream academy ซึ่งอยู่ในเครือของกันตนา ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณจากสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ และของรางวัลจากผู้สนับสนุนโครงการ ได้แก่ AJ LCD TV 42″ มูลค่า 30,000 บาท , หลักสูตรเตรียมความพร้อมจากสถาบันกันตนา (Pre-program) มูลค่า 5,000 บาท (ต่อท่าน) และบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SFX Cinema ซึ่งผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่ในสถานีโทรทัศน์ DREAM ACADEMY และสื่อพันธมิตรที่ร่วมโครงการ รวมทั้งได้รับโอกาสอันทรงเกียรติในการจัดฉายในงานประกาศรางวัล ภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 21 อีกด้วย

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม